logo

THÔNG BÁO QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi thuộc Công ty Sulake Oy (“Sulake”, “chúng tôi”, “chúng ta” hoặc “của chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư của bạn và nhận thức được tầm quan trọng của việc cung cấp một môi trường an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn. Do đó, chúng tôi cam kết minh bạch về cách chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Mục đích của thông báo quyền riêng tư này (“Thông báo Quyền riêng tư”) là để thông báo cho bạn với tư cách là người dùng về lý do và cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (đó là bất kỳ thông tin nào có thể được liên kết hoặc gán cho bạn, “Dữ liệu Cá nhân”) khi bạn chơi các trò chơi là một phần của nền tảng chơi game của chúng tôi. Điều này bao gồm thông tin liên quan đến người mà chúng tôi sẽ chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn, thời gian chúng tôi lưu giữ và bạn có những quyền gì liên quan đến việc xử lý dữ liệu đó.

Thông báo Quyền riêng tư này áp dụng bất cứ khi nào bạn chơi Hotel Hideaway, sử dụng các dịch vụ của chúng tôi trong ứng dụng Hotel Hideaway hoặc truy cập trang web https://www.hotelhideawaythegame.com/ (“Trang Web Dịch vụ”), mà tất cả những điều đó chúng tôi gọi chung là “Dịch vụ”.

Trong Thông báo Quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin chung về cách chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm cho bạn thông tin chi tiết về các quy trình xử lý cụ thể trong Dịch vụ của chúng tôi.

THÔNG TIN CHUNG

Trong phần này của Thông báo Quyền riêng tư, bạn sẽ tìm thấy thông tin chung về cách chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ. Để biết thông tin cụ thể và chi tiết hơn về các hoạt động xử lý của chúng tôi, vui lòng xem thông tin cụ thể bên dưới.

Ai chịu trách nhiệm xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn? 

Sulake Oy, Dagmarinkatu 6, 00100 Helsinki, Phần Lan chịu trách nhiệm (bên kiểm soát dữ liệu) xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trên Hotel Hideaway.

Chúng tôi sẽ xử lý những loại Dữ liệu Cá nhân nào và cách chúng tôi thu thập dữ liệu là gì?

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển giao các loại Dữ liệu Cá nhân khác nhau. Theo nguyên tắc chung, chúng tôi không thu thập và không yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ “danh mục đặc biệt nào của Dữ liệu Cá nhân”, đó là bất kỳ thông tin được bảo vệ đặc biệt nào như dữ liệu liên quan đến sức khỏe, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc tín ngưỡng triết học, sở thích hoặc xu hướng tính dục.

Thông tin chúng tôi thu thập tùy thuộc vào bạn sử dụng Dịch vụ nào của chúng tôi và cách bạn sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi có thể xử lý các loại Dữ liệu Cá nhân sau của bạn:

Dữ liệu Cá nhân bạn cung cấp

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể cung cấp hoặc được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định, bao gồm:

 • Thông tin tài khoản của bạn: Để chơi Hotel Hideaway, bạn cần lập một tài khoản. Điều này cũng cho phép bạn chơi Hotel Hideaway trên các thiết bị khác. Khi bạn lập tài khoản của mình, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu đăng nhập của bạn (tên hiệu/hình đại diện và/hoặc địa chỉ email và mật khẩu của bạn) và có thể thu thập thông tin hồ sơ bổ sung do bạn cung cấp để cá nhân hóa hồ sơ của bạn (chẳng hạn như họ và tên, ngày sinh, giới tính và hình đại diện của bạn). Thông tin này sẽ được kết hợp với ID tài khoản của bạn.
 • Dữ liệu được cung cấp liên quan đến dịch vụ khách hàng: Khi bạn liên hệ với bộ phận hỗ trợ, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về yêu cầu của bạn (chủ đề và nội dung yêu cầu), chi tiết liên lạc và tên của bạn (tùy chọn).

Dữ liệu Cá nhân chúng tôi nhận được hoặc tạo ra từ việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin liên quan đến thiết bị và thông tin về cách bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:

 • Thông tin kỹ thuật: Chúng tôi thu thập thông tin về thiết bị/cài đặt thiết bị mà bạn sử dụng cho các mục đích được mô tả dưới đây. Thông tin chúng tôi có được từ (các) thiết bị của bạn bao gồm loại thiết bị, số nhận dạng trực tuyến (địa chỉ IP của bạn), ID thiết bị, ID trò chơi/trang web, dữ liệu định vị địa lý (dựa trên địa chỉ IP của bạn), cài đặt trình duyệt, độ phân giải màn hình, tình trạng pin, bộ nhớ lưu trữ còn trống và các thông tin kỹ thuật khác.
 • Dữ liệu cookie: Như được mô tả thêm trong Chính sách Cookie của chúng tôi (“Chính sách Cookie”), chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ tương tự như điểm ảnh hoặc bộ nhớ cục bộ và cho phép các bên thứ ba sử dụng cookie và công nghệ tương tự cho những mục đích được mô tả dưới đây. Quá trình đặt cookie chính xác và phạm vi dữ liệu có thể được xử lý sau đó được quy định trong Chính sách Cookie của chúng tôi.
 • Việc sử dụng của bạn: Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này bao gồm hành động bạn thực hiện trong trò chơi (ví dụ: thành tích của bạn (chẳng hạn như cấp độ đạt được), các vật phẩm đã mua và số tiền bạn đã chi tiêu trong trò chơi), thời gian và thời lượng hoạt động cũng như tương tác của bạn với quảng cáo (lần nhấp, cài đặt và lượt xem sáng tạo). Hơn nữa, chúng tôi thu thập thông tin về các trang web đã dẫn bạn đến Dịch vụ của chúng tôi. Một phần thông tin này sẽ được lưu trữ trong tài khoản của bạn (chẳng hạn như tiến trình trong trò chơi của bạn).

Dữ liệu Cá nhân chúng tôi thu thập từ bên thứ ba

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi cũng sẽ có được Dữ liệu Cá nhân của bạn từ các bên thứ ba, tuân thủ nghiêm ngặt các luật và quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành. Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba sau:

 • Nhà cung cấp Dịch vụ Thanh toán: Nếu bạn thực hiện thanh toán trong ứng dụng hoặc trang web, giao dịch sẽ được xử lý bởi nhà cung cấp thanh toán bên thứ ba và sẽ tuân theo chính sách quyền riêng tư của nhà cung cấp bên thứ ba. Đối với các giao dịch này, chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin tài chính cụ thể nào (như phương thức thanh toán hoặc thông tin thẻ tín dụng của bạn) nhưng có thể nhận thông tin liên quan đến giao dịch của bạn, ví dụ như trạng thái thanh toán và ngày thanh toán.

 • Mạng Xã hội và các nền tảng của bên thứ ba được kết nối:

  Nếu bạn vào Dịch vụ của chúng tôi từ nền tảng của bên thứ ba (Facebook, Google hoặc Apple), và bạn đã tạo một tài khoản trên nền tảng của bên thứ ba, mã thông báo xác thực sẽ được chia sẻ với chúng tôi.

 • Công ty mua lại người dùng: Nếu bạn nhấp vào quảng cáo của chúng tôi được hiển thị cho bạn trên mạng của bên thứ ba, chúng tôi sẽ nhận được thông tin chiến dịch (ID chiến dịch, lần nhấp vào quảng cáo của chúng tôi, lần xem sáng tạo), thông tin về cài đặt Dịch vụ của chúng tôi, quốc gia và ngôn ngữ của bạn và số nhận dạng kỹ thuật (ID Thiết bị Quảng cáo) từ các đối tác mua lại người dùng của chúng tôi.

 • Các bên thứ ba khác: Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin về vị trí địa lý gần đúng của bạn (quốc gia bạn đang ở) từ các bên thứ ba (ví dụ: Google). Chúng tôi sử dụng thông tin này để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình áp dụng cho việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, tùy chỉnh các dịch vụ nhất định theo vị trí của bạn và cho các mục đích phòng chống gian lận hoặc lạm dụng.

Để tìm hiểu thêm về dữ liệu nào sẽ được xử lý khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng xem phần có thông tin cụ thể về dịch vụ dưới đây.

Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn vì mục đích gì?

Tùy thuộc vào Dịch vụ bạn đang sử dụng và cài đặt quyền riêng tư nào bạn đã chọn, chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

Cung cấp và cải tiến Dịch vụ của chúng tôi

 • cho phép bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi
 • tạo điều kiện giao tiếp trong trò chơi qua trò chuyện
 • tạo và quản lý tài khoản của bạn
 • khôi phục tài khoản của bạn nếu bạn mất quyền truy cập
 • liên lạc với bạn trong trường hợp kích hoạt tài khoản và quản lý mật khẩu, để đơn giản hóa quy trình đăng ký
 • tạo thuận tiện cho giao dịch mua của bạn, để xác minh và xác nhận thanh toán của bạn
 • cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của bạn
 • xác định và sửa bất kỳ lỗi/sai sót
 • cho thấy sự phổ biến của Dịch vụ của chúng tôi
 • đánh giá chất lượng Dịch vụ của chúng tôi
 • hiểu và cải thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn
 • chi trả cho các đối tác kinh doanh đã quảng bá Dịch vụ của chúng tôi

Cá nhân hóa trải nghiệm trò chơi của bạn

 • ghi nhớ các cài đặt trò chơi ưa thích của bạn
 • cá nhân hóa quảng cáo cho bạn
 • ghi nhớ bạn trong lần sau khi bạn truy cập một trong các Dịch vụ của chúng tôi

Tiếp thị và phân tích

 • phân phối quảng cáo (nhắm mục tiêu và không nhắm mục tiêu) trong Dịch vụ của chúng tôi
 • hiển thị cho bạn quảng cáo cho Dịch vụ của chúng tôi trên các trang web hoặc ứng dụng khác
 • đo lường hiệu quả quảng cáo
 • gửi cho bạn thông tin tiếp thị, bao gồm các bản tin và thông báo đẩy, thông báo cho bạn về nội dung mới và các ưu đãi trong trò chơi
 • thu nhận người dùng mới trên các nền tảng truyền thông xã hội

Phòng chống gian lận và hoạt động bất hợp pháp

 • điều tra gian lận và hành vi bất hợp pháp trong Dịch vụ của chúng tôi
 • thực thi các chính sách và điều khoản sử dụng của chúng tôi

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định của chúng tôi

 • đáp ứng các yêu cầu của bạn liên quan đến quyền chủ thể dữ liệu của bạn
 • tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nghĩa vụ thuế và kế toán)
 • thông báo cho bạn những thay đổi với Thông báo Quyền riêng tư này

Vui lòng xem phần thông tin cụ thể về dịch vụ dưới đây để xem mô tả chi tiết hơn về các mục đích mà chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có tham gia vào các hoạt động lập hồ sơ không?

Chúng tôi có thể sử dụng các cơ chế theo dõi để theo dõi Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích lập hồ sơ. Điều này giúp chúng tôi tìm kiếm người dùng mới cho Dịch vụ của chúng tôi, dựa trên thông tin chúng tôi có về bạn, và nhắm mục tiêu đến người dùng đã quan tâm đến Dịch vụ của chúng tôi trên (các) trang web hoặc trong các ứng dụng của đối tác kinh doanh của chúng tôi. Bạn có quyền phản đối loại hình xử lý này. Bạn cũng có thể vào cài đặt trong trò chơi để xem xét và sửa đổi các lựa chọn quyền riêng tư của mình liên quan đến loại hình xử lý này bất cứ lúc nào.

Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên cơ sở pháp lý nào?

Chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này, dựa trên các căn cứ pháp lý sau:

 • Chấp thuận của bạn: Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu bạn đã đưa ra chấp thuận cho một mục đích cụ thể. Ví dụ: khi bạn truy cập ứng dụng Hotel Hideaway lần đầu tiên, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chấp thuận cho phép xử lý dữ liệu trong bối cảnh quảng cáo cá nhân hóa, tái tiếp thị và lập hồ sơ. Chúng tôi cũng có thể hiển thị cho bạn các thông báo theo ngữ cảnh kịp thời và tin nhắn yêu cầu chấp thuận bật lên để có được sự chấp thuận của bạn cho các hoạt động xử lý tiếp theo. Bạn có quyền rút lại sự chấp thuận của mình bất cứ lúc nào, ví dụ bằng cách thay đổi cài đặt quyền riêng tư. Xin lưu ý rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quá trình xử lý nào được thực hiện trước khi bạn rút lại sự chấp thuận.
 • Thực hiện hợp đồng: Ví dụ: chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện hợp đồng mà bạn là bên tham gia, khi cần thiết để lập và quản trị tài khoản của bạn, để xử lý giao dịch mua trong trò chơi và tiến hành thanh có toán liên quan của bạn, để hỗ trợ hoạt động của trò chơi hoặc tạo điều kiện cung cấp các dịch vụ được yêu cầu.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải thực hiện: Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích thuế và kế toán.
 • Lợi ích hợp pháp: Chúng tôi cũng có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi mà việc xử lý đó là cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của các bên thứ ba trong khi áp dụng biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ví dụ: chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn để cải thiện Dịch vụ cung cấp cho bạn hoặc để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn tới bạn.

Vui lòng xem để biết thêm thông tin ở phần có thông tin cụ thể về dịch vụ dưới đây.

Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với ai?

Chúng tôi sẽ không tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bất kỳ bên nào không được phép xử lý dữ liệu đó. Để quản lý Dịch vụ của mình, chúng tôi sẽ chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong nội bộ với các thành viên của những bộ phận chịu trách nhiệm và hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến quy trình chơi game và trong mỗi trường hợp chỉ khi quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn là cần thiết để thực hiện vai trò của họ.

Ngoài ra, chỉ khi cần thực hiện các mục đích nêu trên, chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho những người nhận hoặc danh mục người nhận sau đây hoặc cho phép các bên thứ ba sau đây thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi:

 • Nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài: Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi, như dịch vụ hỗ trợ khách hàng, dịch vụ CNTT, dịch vụ lưu trữ và phân phối nội dung, dịch vụ phân tích web/mạng xã hội, dịch vụ quản lý dữ liệu, dịch vụ thông báo và tiếp thị người dùng và dịch vụ lưu trữ diễn đàn. Khi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài, chúng tôi có các thỏa thuận phù hợp để đảm bảo Dữ liệu Cá nhân của bạn được xử lý tuân thủ các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

 • Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán: Nếu bạn thực hiện thanh toán trong ứng dụng, giao dịch sẽ được xử lý bởi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba và sẽ tuân theo chính sách quyền riêng tư của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba đó.

 • Công ty quảng cáo bên ngoài: Với sự chấp thuận của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các công ty quảng cáo bên thứ ba hoặc cho phép các công ty quảng cáo bên thứ ba thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn chọn hoàn toàn không nhận quảng cáo được cá nhân hóa, chúng tôi vẫn sẽ hiển thị cho bạn quảng cáo, nhưng chúng có thể không phản ánh sở thích của bạn vì những quảng cáo đó sẽ cụ thể theo nội dung chứ không dành riêng cho người dùng. Xin lưu ý rằng bằng cách nhấp vào quảng cáo của bên thứ ba, bạn có thể được chuyển hướng đến môi trường của nhà quảng cáo bên thứ ba mà chúng tôi không kiểm soát.

 • Mạng xã hội và các nền tảng của bên thứ ba được kết nối:

  Hơn nữa, ID Facebook của bạn và/hoặc ID quảng cáo có thể được chia sẻ với Facebook Inc. (Facebook) hoặc Snap Inc. (Snapchat) liên quan tới các tính năng “Lookalike Audience” và “Custom Audience” của Facebook và Snapchat mà chúng tôi có thể sử dụng cho Dịch vụ của mình. Tìm hiểu thêm về các hoạt động tiếp thị của chúng tôi trong phần cụ thể của dịch vụ dưới đây.

 • Công ty mua lại người dùng: Chúng tôi cung cấp quảng cáo cho Dịch vụ của mình cho các công ty mua lại người dùng để hiển thị các quảng cáo này trên trang web hoặc trong mạng của họ. Nếu bạn nhấp vào quảng cáo hiển thị cho bạn trên trang web của bên thứ ba hoặc trong mạng của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến cửa hàng ứng dụng nơi bạn có thể cài đặt Hotel Hideaway. Thông tin về các bản cài đặt của Hotel Hideaway, quốc gia và ngôn ngữ của bạn, ID chiến dịch, ID người dùng của bạn và các sự kiện cài đặt trước đây (như thời gian phiên, cấp độ đã đạt), bao gồm mọi sự kiện mua hàng và phân khúc mua hàng, có thể được chia sẻ với công ty mua lại người dùng.

 • Cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ hoặc tòa án: Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các cơ quan công quyền, bao gồm cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ hoặc tòa án, để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp.

 • Các bên thứ ba khác: Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong trường hợp tái tổ chức dự tính hoặc thực tế, sáp nhập, bán, liên doanh, chuyển nhượng, chuyển giao hoặc bán đi khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào của doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi (kể cả trong bất kỳ vụ kiện mất khả năng thanh toán nào hoặc tương tự).

Vui lòng xem phần thông tin dịch vụ cụ thể bên dưới để biết thêm thông tin về các bên thứ ba mà chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn. Hơn nữa, bạn có thể tìm thấy các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách nhấp vào liên kết sau:

Danh sách bên thứ ba

Quyền riêng tư của trẻ vị thành niên

Dịch vụ không được nhắm mục tiêu, cũng không dành cho bất kỳ ai dưới 17 tuổi sử dụng. Chúng tôi có các hoạt động xử lý dữ liệu rất hạn chế trên Trang web Dịch vụ của mình (ví dụ: được kích hoạt thông qua biểu mẫu yêu cầu hỗ trợ). Đặc biệt, không có cookie hoặc công nghệ tương tự nào được sử dụng trên Trang web Dịch vụ của chúng tôi. Hơn nữa, các điều khoản sử dụng của chúng tôi cấm người dùng dưới 17 tuổi truy cập vào Hotel Hideaway và xếp hạng độ tuổi tương ứng được cài đặt trong các cửa hàng ứng dụng và được nhà cung cấp cửa hàng ứng dụng triển khai để thực thi các điều khoản sử dụng của chúng tôi. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân từ người dùng dưới 17 tuổi, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu đó nhanh nhất có thể. Nếu bạn tin rằng người dùng có thể dưới 17 tuổi, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi tại https://hideaway.helpshift.com/a/hotel-hideaway/?l=vi.

Dữ liệu Cá nhân của tôi sẽ được xử lý ở đâu?

Nói chung, Dữ liệu Cá nhân của bạn được lưu trữ trên các máy chủ trong Liên minh Châu Âu (European Union, EU)/Khu vực Kinh tế Châu Âu (European Economic Area, EEA). Tuy nhiên, Dữ liệu Cá nhân của bạn cũng có thể được chia sẻ ra bên ngoài EU/EEA. Chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo vệ phù hợp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn khi dữ liệu được chuyển ra ngoài EU/EEA, bao gồm cả việc thực thi các điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu (còn gọi là Điều khoản mẫu) để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn. Trường hợp người nhận là một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ được chứng nhận theo Khung Bảo vệ Quyền riêng tư EU-Hoa Kỳ, việc truyền dữ liệu cũng có thể được thực hiện dựa trên Khung Bảo vệ Quyền riêng tư EU-Hoa Kỳ.

Chúng tôi bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn bằng cách nào?

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp được thiết kế để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn khỏi bị tiêu hủy, mất mát, thay đổi, truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng vô tình, bất hợp pháp hoặc trái phép. Chúng tôi liên tục cập nhật và kiểm tra các tiêu chuẩn bảo mật của mình. Ngoài ra, chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng các bên thứ ba mà chúng tôi chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn cũng có đầy đủ biện pháp bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ không lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn lâu hơn mức cần thiết để thực hiện các mục đích mà dữ liệu được thu thập hoặc để thực hiện nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh Dữ liệu Cá nhân của bạn. Vui lòng xem bên dưới để biết thông tin dịch vụ cụ thể về thời gian chúng tôi sẽ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn. Thông tin bổ sung về thời gian Dữ liệu Cá nhân của bạn được lưu trữ bởi các đối tác dịch vụ của chúng tôi có thể được tìm thấy trong danh sách bên thứ ba tương ứng có sẵn tại đây.

Bạn có những quyền gì đối với Dữ liệu Cá nhân của mình?

Trong phạm vi được luật pháp và quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành cho phép, bạn có các quyền sau liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của mình:

 • Truy cập Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có về bạn, bao gồm thông tin, chẳng hạn như nguồn và các loại dữ liệu, mục đích xử lý, người nhận (hoặc các danh mục theo đó) và thời gian lưu giữ tương ứng.
 • Yêu cầu cập nhật hoặc hiệu chỉnh Dữ liệu Cá nhân của bạn để dữ liệu luôn chính xác.
 • Nhận Dữ liệu Cá nhân của bạn ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy, kèm theo quyền truyền tải Dữ liệu Cá nhân của bạn đến một bên kiểm soát dữ liệu khác.
 • Yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu bạn nghĩ rằng dữ liệu không còn cần thiết cho các mục đích nêu trên. Nếu bạn đã tạo tài khoản Dịch vụ, bạn có thể xóa tài khoản của mình bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng tùy chọn “Xóa Tài khoản” trong hồ sơ của bạn hoặc bằng cách gửi yêu cầu xóa. Để gửi yêu cầu này, hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi tại https://hideaway.helpshift.com/a/hotel-hideaway/?l=vi hoặc Viên chức Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.
 • Hạn chế xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định, ví dụ: trường hợp bạn có tranh luận về tính chính xác của Dữ liệu Cá nhân của mình, trong khoảng thời gian cho phép chúng tôi xác minh độ chính xác của dữ liệu.
 • Rút lại chấp thuận của bạn bất cứ lúc nào nếu Dữ liệu Cá nhân của bạn được xử lý với sự đồng ý của bạn. Xin lưu ý rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý dựa trên sự đồng ý trước khi bạn rút lại chấp thuận đó.

Quyền phản đối

Trong trường hợp và trong phạm vi chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bạn có quyền phản đối việc xử lý đó theo căn cứ cụ thể liên quan đến tình huống đặc thù của bạn. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ không xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn nữa trừ khi chúng tôi có cơ sở hợp pháp để xử lý bỏ qua lợi ích, quyền và tự do của bạn hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

Bạn cũng có quyền phản đối khi chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp (bao gồm lặp hồ sơ). Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ ngừng xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị.

Bạn có thể thực hiện các quyền này bằng cách gửi yêu cầu đến thông tin liên hệ chi tiết được nêu bên dưới, cung cấp tên, địa chỉ email cũng như mô tả về yêu cầu của bạn.

Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã không tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật và quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành, bạn có thể khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền, ví dụ như Autoriteit Persoonsgegevens tại Hà Lan.

Cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi?

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Thông báo Quyền riêng tư này hoặc cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với Viên chức Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi:

dpo@azerion.com

Bao lâu thì chúng tôi sẽ cập nhật Thông báo Quyền riêng tư này?

Chúng tôi thường xuyên xem xét Thông báo Quyền riêng tư này. Khi có một thay đổi quan trọng tác động đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email nếu chúng tôi có địa chỉ email của bạn. Nếu chúng tôi không có địa chỉ email của bạn, ví dụ như do bạn không tạo tài khoản, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng biểu ngữ trên Trang web Dịch vụ của chúng tôi.

Thông báo Quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối vào:

Phiên bản: Cập nhật lần cuối:
1.0 14.06.2021

THÔNG TIN DỊCH VỤ CỤ THỂ

Trong phần này của Thông báo Quyền riêng tư, bạn sẽ tìm thấy thông tin cụ thể về cách Dữ liệu Cá nhân của bạn được xử lý. Để biết thông tin chung về các quy trình dữ liệu được áp dụng, vui lòng xem ở trên.

Lưu trữ và chuyển giao nội dung:

Hotel Hideaway được lưu trữ bởi các công ty bên ngoài cung cấp máy chủ web và phân phối nội dung web. Mỗi khi bạn thực hiện một yêu cầu, ví dụ bằng cách nhấp vào liên kết trên nền tảng của chúng tôi, thông tin cho phép yêu cầu này (ví dụ: thông tin thiết bị và thông tin về nội dung được yêu cầu) cũng như số định danh trực tuyến (địa chỉ IP của bạn) sẽ được gửi đến các máy chủ bên ngoài. Dữ liệu này được sử dụng để hiển thị cho bạn nội dung bạn yêu cầu nhanh hơn. Chúng tôi xử lý dữ liệu này trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi, để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi và đảm bảo chức năng của dịch vụ.

Lập/quản trị tài khoản của bạn:

Để chơi Hotel Hideaway, bạn phải tạo một tài khoản. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu tài khoản của bạn (thông tin đăng nhập, ID tài khoản, hình đại diện và tên hình đại diện của bạn) để cho phép bạn đăng nhập trên các thiết bị khác nhau và cho phép kết nối và giao tiếp với những người chơi khác, dựa trên việc thực hiện hợp đồng. Hơn nữa, chúng tôi sẽ lưu trữ hình đại diện, tài sản ảo của bạn (phòng, quần áo, đồ nội thất) trong tiến trình trò chơi và danh sách bạn bè trong tài khoản của bạn để khiến trò chơi trực tuyến/nhiều người chơi này hoạt động.

Nếu bạn chọn liên kết với tài khoản như: Facebook, Google, Apple hoặc Huawei, chúng tôi sẽ gửi thông tin mà bạn muốn sử dụng để đăng nhập vào Hotel Hideaway với thông tin đăng nhập của bạn tới nền tảng của bên thứ ba (ví dụ: Facebook, Google, Apple hoặc Huawei)  và sẽ nhận được mã thông báo xác thực từ họ. Thông tin này sẽ được lưu trữ cho tài khoản của bạn trọn đời để đảm bảo rằng tài khoản Hotel Hideaway của bạn được kết nối với nền tảng bên thứ ba và rằng bạn có thể đăng nhập bằng thông tin xác thực của bạn.

Dữ liệu tài khoản của bạn sẽ được thu thập và lưu trữ miễn là tài khoản của bạn tồn tại, dựa trên việc thực hiện hợp đồng. Bạn có thể xóa tài khoản Hotel Hideaway của mình bất cứ lúc nào, ví dụ bằng cách gửi yêu cầu xóa đến đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi; sử dụng tính năng “Xóa Tài khoản” trong trò chơi, sử dụng tính năng liên hệ trên Trang Web Dịch vụ của chúng tôi hoặc liên hệ với Viên chức Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.

Quảng cáo bên thứ ba trong trò chơi của chúng tôi:

Trong Hotel Hideaway, chúng tôi hiển thị quảng cáo từ các công ty quảng cáo khác nhau. Những quảng cáo này có thể được cá nhân hóa hoặc quảng cáo liên quan đến nội dung phi cá nhân. Để hiển thị cho bạn quảng cáo được cá nhân hóa và chỉ khi bạn đồng ý, chúng tôi sẽ sử dụng SDK Quảng cáo từ Google LLC (Google) trong trò chơi của chúng tôi nhằm cho phép Google và các công ty quảng cáo bên thứ ba thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn. Dữ liệu được thu thập bao gồm thông tin thiết bị của bạn, như địa chỉ IP và số nhận dạng thiết bị, dữ liệu vị trí, hoạt động trong trò chơi của bạn (như sự kiện mua và phiên chơi game của bạn), thông tin về việc phân phối quảng cáo và tương tác của bạn với quảng cáo.

Bạn có thể điều chỉnh các tùy chọn quyền riêng tư của mình bất cứ lúc nào trong cài đặt trò chơi. Nếu bạn chọn hoàn toàn không nhận quảng cáo được cá nhân hóa, chúng tôi vẫn sẽ hiển thị cho bạn quảng cáo, nhưng chúng có thể không phản ánh sở thích của bạn vì những quảng cáo đó sẽ cụ thể theo nội dung chứ không dành riêng cho người dùng.

Đối với một số quảng cáo được hiển thị trong Hotel Hideaway, bạn có thể kiếm được tiền ảo nếu bạn xem quảng cáo (“quảng cáo có thưởng”). Để ghi có tiền ảo vào tài khoản của bạn, chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân sau: loại thiết bị, ngôn ngữ thiết bị và quốc gia của bạn.

Quá trình này dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi và của các công ty quảng cáo bên thứ ba, để khuyến khích bạn xem quảng cáo và chi tiền cho sản phẩm được hiển thị trong quảng cáo.

Nền tảng Quản lý Dữ liệu:

Dựa trên sự chấp thuận của bạn về việc cho phép “Lập Hồ sơ”, chúng tôi tạo phân khúc người dùng và sử dụng các phân khúc người dùng này cho mục đích thu nhận người dùng mới. Phân khúc người dùng được tạo dựa trên hành vi trong trò chơi của bạn (chẳng hạn như giao dịch mua, cấp độ bạn đạt được trong trò chơi) và bằng cách xác định hành vi chi tiêu cho từng phân khúc. Với mục đích này, Dữ liệu Cá nhân của bạn, bao gồm hành vi trong trò chơi, quốc gia, ngôn ngữ trò chơi, phân khúc mua hàng, điểm giá cao nhất từng chi tiêu trong Hotel Hideaway và ID quảng cáo sẽ được thu thập và gửi đến nhà cung cấp dịch vụ quản lý dữ liệu.

Ưu đãi trong trò chơi:

Chúng tôi cũng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để thông báo cho bạn qua thông báo đẩy về các ưu đãi trong trò chơi của chúng tôi. Các vật phẩm trong trò chơi khác nhau sẽ được cung cấp cho các phân khúc người dùng khác nhau. Đối với mục đích này, chúng tôi xử lý các thông tin sau: cấp độ hiện thân ảo của bạn, IAP được mua cao nhất trong 30 ngày qua, tổng doanh thu của bạn trong 30 ngày qua, quốc gia của bạn, cài đặt ngôn ngữ trò chơi, thông tin về các vật phẩm trong trò chơi bạn đã sở hữu, bạn đã mua một ưu đãi cụ thể trước ưu đãi hiện tại chưa, bạn đã mua một IAP cụ thể chưa, thời gian tài khoản được tạo, giới tính hiện thân ảo, số dư xu tiền xu và số dư kim cương. Thông tin này được thu thập cho mục đích phân tích xem các ưu đãi cụ thể trong trò chơi có đặc biệt phù hợp với một số phân khúc người dùng nhất định và được lưu trữ trong thời gian ba năm hay không. Trong bối cảnh này, chúng tôi chỉ xem xét dữ liệu ở dạng tổng hợp mà không tham chiếu đến bạn. Dựa trên thông tin của mình, bạn có thể thuộc vào một phân khúc người dùng cụ thể và do đó nhận được các ưu đãi trong trò chơi phù hợp hơn với bạn. Quá trình này dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Bạn có thể tắt thông báo đẩy trong cài đặt điện thoại của mình bất cứ lúc nào.

Mua lại người dùng mới, tiếp thị lại và theo dõi chiến dịch:

 • Mua lại người dùng mới: Để có được người dùng mới, chúng tôi tạo quảng cáo (biểu ngữ/video) cho Hotel Hideaway và cung cấp quảng cáo của chúng tôi cho các công ty mua lại người dùng bên thứ ba hiển thị quảng cáo của chúng tôi trong ứng dụng hoặc trên trang web của họ. Nếu bạn nhấp vào biểu ngữ/video hiển thị cho bạn trên ứng dụng hoặc trang web của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến cửa hàng ứng dụng (Google hoặc Apple), nơi bạn có thể cài đặt Hotel Hideaway. Thông tin mà bạn đã nhấp/xem quảng cáo (thông tin chiến dịch) sẽ được gửi từ các công ty mua lại người dùng đến nhà cung cấp nền tảng phân bổ (Appsflyer) và sau đó sẽ được Appsflyer chuyển đến cửa hàng ứng dụng. Nếu bạn cài đặt Hotel Hideaway, thông tin chiến dịch cũng sẽ được chuyển từ cửa hàng ứng dụng cho chúng tôi và sẽ được xử lý để đo lường hiệu quả của các quảng cáo của chúng tôi. Khi bạn bắt đầu chơi Hotel Hideaway, chúng tôi sẽ thu thập và chia sẻ số nhận dạng thiết bị của bạn, địa chỉ IP và các mã số định danh trực tuyến khác cùng những sự kiện cài đặt trước đây (như đăng ký tài khoản, đăng nhập, hoàn thành hướng dẫn, tăng cấp, mua trong trò chơi) thông qua SDK Appsflyer hoặc trực tiếp với các công ty mua lại người dùng giúp họ tối ưu hóa dịch vụ của họ.

  Các hoạt động xử lý dữ liệu được mô tả giúp chúng tôi theo dõi và tối ưu hóa các chiến dịch của mình và thưởng cho các đối tác mua lại người dùng của chúng tôi và dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi và của các công ty mua lại người dùng.

  Hơn nữa, chúng tôi sử dụng tính năng “Lookalike Audience” của Snapchat để tìm người dùng mới. Để cho phép Snapchat tìm kiếm “lookalike audience”, chúng tôi chọn các phân đoạn được tạo thông qua dịch vụ quản lý dữ liệu và có hành vi chi tiêu tốt và đưa ra danh sách IDFA của những người dùng thuộc phân khúc đó cho Snapchat. Snapchat xử lý thông tin này để kiểm tra hồ sơ Snapchat của người dùng tương ứng để biết các đặc điểm chung của những người dùng này (ví dụ: sở thích hoặc vị trí của người dùng, chỉ sử dụng dữ liệu có sẵn cho Snapchat và không được chia sẻ với chúng tôi) và để tìm người dùng mới tương tự (‘lookalikes’) có khả năng quan tâm đến trò chơi của chúng tôi. Quảng cáo (biểu ngữ/video) về Hotel Hideaway sẽ được hiển thị cho những người dùng tương tự này để khuyến khích họ nhấp vào quảng cáo và cài đặt Hotel Hideaway trong cửa hàng ứng dụng.

  Việc chia sẻ dữ liệu với Snapchat dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

 • Tái tiếp thị: Chúng tôi sử dụng tính năng “Customer Audience” để nhắm mục tiêu lại người dùng hiện tại của chúng tôi. Đối tượng tùy chỉnh được tạo bởi Facebook dựa trên tiêu chí hoạt động của ứng dụng mà chúng tôi chọn (ví dụ: “Người dùng đã mở ứng dụng trong 30 ngày qua” hoặc “Người dùng đã mua hàng trong 90 ngày qua”). Để tìm thấy bạn trên Facebook và hiển thị cho bạn quảng cáo về Hotel Hideaway, dựa trên các tiêu chí đối tượng đã xác định, thông tin sau sẽ được gửi qua SDK Facebook được tích hợp trong ứng dụng Hotel Hideaway cho Facebook: ID quảng cáo (IDFA/GAID), ID Facebook của bạn, cài đặt ứng dụng, khởi chạy ứng dụng, đăng nhập (tải SDK, hiệu suất SDK), thông tin lỗi, dữ liệu gian lận hoặc lạm dụng.

  Quá trình này chỉ có thể thực hiện nếu bạn đã đăng ký tài khoản Facebook của mình và dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

 • Theo dõi chiến dịch và phòng chống gian lận: Để phân tích hiệu quả quảng cáo của mình, chúng tôi xử lý dữ liệu chiến dịch mà chúng tôi nhận được từ các đối tác mua lại người dùng liên quan đến việc mua lại người dùng mới và tái tiếp thị tới người dùng hiện tại (lượt xem, lần nhấp và cài đặt, ID chiến dịch) cùng với báo cáo phân tích liên quan đến việc sử dụng trò chơi. Dữ liệu chiến dịch chúng tôi nhận được từ các đối tác mua lại được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi trong 3 năm. Các hoạt động xử lý dữ liệu được mô tả giúp chúng tôi ngăn chặn gian lận, theo dõi và tối ưu hóa các chiến dịch và thưởng cho các đối tác mua lại người dùng của chúng tôi.

Phân tích:

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích bên trong và bên ngoài để tìm hiểu những tính năng và quảng cáo bạn thích trong Hotel Hideaway cũng như cách bạn sử dụng hoặc tương tác với chúng. Dữ liệu phân tích giúp chúng tôi cải thiện trò chơi cho bạn, phát triển các vật phẩm mới, tìm sự cố chương trình và sự cố trong trò chơi và giúp các công ty quảng cáo bên thứ ba đo lường cũng như cải thiện hiệu quả của các chiến dịch của họ được đưa vào Hotel Hideaway. Với mục đích này, chúng tôi xử lý/cho phép các công ty quảng cáo bên thứ ba xử lý Dữ liệu Cá nhân sau: ID thiết bị quảng cáo của bạn (IDFA & GAID), hành vi trong trò chơi của bạn (bao gồm giao dịch mua trong trò chơi), phân khúc người dùng trong trò chơi, dữ liệu vị trí (quốc gia và thành phố), ngôn ngữ của bạn, ID chiến dịch, hình đại diện và ID tài khoản, ID thiết bị nội bộ và Địa chỉ IP của bạn. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu phân tích (được cá nhân hóa) trong ba năm.

Chúng tôi xử lý các thông tin này dựa trên lợi ích hợp pháp của mình.

Dịch vụ khách hàng:

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ khách hàng, một công ty dịch vụ khách hàng bên ngoài sẽ xử lý địa chỉ email và/hoặc tên của bạn (tùy chọn) và nội dung yêu cầu của bạn. Để cung cấp hỗ trợ, thông tin này sẽ được xử lý cùng với thông tin thiết bị của bạn (kiểu máy, hệ điều hành, ngôn ngữ trò chơi, nhà cung cấp dịch vụ), ID người dùng, phân khúc người dùng và các bước cuối cùng được thực hiện trong trò chơi. Lịch sử yêu cầu được lưu trữ trong suốt vòng đời tài khoản của bạn để cho phép xử lý các yêu cầu mới hơn dựa trên yêu cầu trước đó của bạn và để cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi xử lý dữ liệu này trên cơ sở thực hiện hợp đồng theo như thông tin được yêu cầu để trả lời yêu cầu của bạn. Việc tiếp tục lưu trữ lịch sử yêu cầu của bạn dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi, để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Thanh toán:

Nếu bạn mua hàng trong ứng dụng, bạn sẽ được chuyển hướng đến một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên ngoài cho giao dịch thanh toán của bạn. Với mục đích này, nếu bạn sử dụng Google Pay, ID sản phẩm, mã thông báo giao dịch mua và tên ứng dụng sẽ được gửi tới Google. Nếu bạn sử dụng Apple Pay, biên lai giao dịch mua sẽ được gửi đến Apple. Nếu bạn sử dụng Huawei, tên cửa hàng (“Sulake Oy”), ID sản phẩm và ID yêu cầu sẽ được chia sẻ với Huawei.

Các giao dịch sẽ được xử lý bởi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba. Mặc dù chúng tôi không thu thập và không nhận được bất kỳ dữ liệu tài chính nào (như dữ liệu tài khoản ngân hàng của bạn), chúng tôi thu thập hoặc có thể nhận từ các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba các thông tin sau liên quan đến giao dịch của bạn: số tiền và vật phẩm đã mua, loại tiền tệ, quốc gia, địa chỉ IP của bạn, thông tin thiết bị (tác tử người dùng), nhãn thời gian, url đã truy cập, id thanh toán/giao dịch và trạng thái thanh toán của bạn. Chúng tôi lưu trữ thông tin này trong ít nhất 7 năm hoặc trong suốt vòng đời tài khoản của bạn trong trường hợp tài khoản tiếp tục tồn tại sau thời hạn 7 năm nói trên.

Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn liên quan đến các khoản thanh toán của bạn trên cơ sở thực hiện hợp đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho bạn mua hàng trong trò chơi.

Trò chuyện:

Nếu bạn sử dụng tính năng trò chuyện trong trò chơi của chúng tôi, tin nhắn của bạn sẽ được xử lý, cùng với ID người dùng và hình đại diện của bạn, nhãn thời gian, người nhận tin nhắn hoặc ID phòng trò chuyện của bạn (nếu bạn đăng tin nhắn của mình trong phòng trò chuyện công cộng). Tin nhắn của bạn trong các phòng trò chuyện công cộng sẽ được lưu trữ trong sáu tháng, còn tin nhắn trò chuyện riêng tư của bạn sẽ được lưu trữ trong 60 ngày (tin nhắn đã đọc) hoặc trong một năm (tin nhắn chưa đọc). Quá trình này dựa trên việc thực hiện hợp đồng.

Nội dung tin nhắn của bạn cũng sẽ được xử lý bởi dịch vụ kiểm duyệt nội dung bên ngoài để phát hiện và lọc ngôn ngữ phản cảm hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và để đưa ra các biện pháp trừng phạt tự động (tắt tiếng tạm thời) đối với người vi phạm. Quá trình này dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng khi bạn sử dụng chức năng trò chuyện, thông tin bạn tiết lộ có thể được đọc, sao chép, thu thập hoặc sử dụng bởi người dùng khác. Tuyệt đối không chia sẻ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân có hại cho bản thân hoặc người khác.

Ghi nhật ký tất cả các hoạt động trong trò chơi:

Để giúp bạn giải quyết mọi vấn đề bạn có thể gặp phải với trò chơi của chúng tôi, để hiểu cách phần mềm của chúng tôi hoạt động và để điều tra hành vi gian lận cùng hành vi bất hợp pháp trong trò chơi của mình, chúng tôi thu thập và lưu trữ tất cả các bước bạn thực hiện trong Hotel Hideaway, cùng với các thông tin sau: ID tài khoản, địa chỉ IP của bạn, thông tin thiết bị (tác tử người dùng hoặc thông tin thiết bị di động), IDFA (ID quảng cáo di động) trong nhật ký của chúng tôi, mà sẽ bị xóa sau 60 ngày.

Quá trình này dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Các bên thứ ba:

Nếu bạn nhấp vào đây, bạn sẽ thấy tổng quan về các bên thứ ba mà chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với chúng tôi.