logo

คำประกาศข้อมูลส่วนบุคคล

เรา จาก Sulake Oy (ต่อไปนี้เรียกว่า “Sulake”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เคารพข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นที่จะใช้ความโปร่งใสในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

วัตถุประสงค์ของคำประกาศว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“คำประกาศข้อมูลส่วนบุคคล”) คือการแจ้งให้คุณ ในฐานะที่เป็นผู้ใช้ ทราบเกี่ยวกับเหตุผลและวิธที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ได้แก่ ข้อมูลใดที่สามารถเชื่อมโยงหรือข้องเกี่ยวกับตัวคุณ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) เมื่อคุณเล่นเกมส์ของเรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มของเรา สิ่งนี้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ ระยะเวลาที่เราจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว และสิทธิที่คุณมีเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล

คำประกาศข้อมูลส่วนบุคคลจะใช้บังคับเมื่อคุณเล่น Hotel Hideaway ใช้บริการของเราในแอป Hotel Hideaway หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ https://www.hotelhideawaythegame.com/ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์บริการ”) ซึ่งทั้งหมดนี้ เราจะรวมเรียกว่า “บริการ”

ในคำประกาศข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราจะให้คุณทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ เราจะให้คุณทราบถึงข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการเฉพาะภายในบริการของเรา

ข้อมูลทั่วไป

ในส่วนนี้ของคำประกาศส่วนบุคคล คุณจะรับทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้บริการของเรา คุณสามารถอ่านข้อมูลเฉพาะในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลของเราได้ที่ด้านล่างนี้

ใครเป็นผู้รับผิดชอบการประมวลผลข้อมูลของเรา? 

Sulake Oy ที่อยู่ Dagmarinkatu 6, 00100 กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เป็นผู้รับผิดชอบ (ผู้ควบคุมดูแลข้อมูล) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณใน Hotel Hideaway

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดและเราใช้วิธีการใดในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว?

ขณะที่คุณใช้บริการของเรา เราอาจเก็บรวบรวม ใช้งาน เก็บรักษา และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ โดยหลักการทั่วไป เราจะไม่เก็บรวบรวมและไม่ขอให้คุณให้ “ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ” ใด ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองโดยเฉพาะ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรือความเชื่อ/ปรัชญา รสนิยมทางเพศหรือเพศวิถี เป็นต้น

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับบริการและวิธีการที่คุณใช้ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทต่อไปนี้:

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเรา

เมื่อคุณใช้งานบริการของเรา คุณอาจให้หรือได้รับการขอให้ระบุข้อมูลบางอย่างให้กับเรา ซึ่งรวมถึง:

 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณ: เพื่อให้สามารถเล่น Hotel Hideaway ได้ คุณต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้คุณเล่น Hotel Hideaway ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ด้วย เมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ (ชื่อเล่น/ชื่ออวทาร์ และ/หรือที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ) และเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์ซึ่งคุณได้ให้ไว้ เพื่อปรับแต่งโปรไฟล์ของคุณ (อาทิ ชื่อและนามสกุล วันเกิด เพศ และอวทาร์ของคุณ) ข้อมูลนี้จะผนวกเข้ากับไอดีบัญชีผู้ใช้ของคุณ
 • อมูลที่คุณให้เกี่ยวกับแผนกบริการลูกค้าของเรา: เมื่อคุณติดต่อฝ่ายสนับสนุน เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคำขอของคุณ​ (หัวข้อและเนื้อหาของคำขอ) ข้อมูลติดต่อของคุณและชื่อของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับหรือสร้างจากการที่คุณใช้บริการของเรา

เมื่อคุณใช้บริการของเรา เราอาจประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณติดต่อกับแผนกบริการของเรา ซึ่งรวมถึง:

 • ข้อมูลเชิงเทคนิค: เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์/การตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณที่คุณใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ข้อมูลที่เราได้รับจากอุปกรณ์หนึ่งหรือหลายอุปกรณ์ของคุณรวมถึงประเภทของอุปกรณ์ ข้อมูลระบุตัวตนออนไลน์ของคุณ (ที่อยู่ IP ของคุณ) ไอดีอุปกรณ์ของคุณ ไอดีเกม/เว็บไซต์ ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ (จากที่อยู่ IP ของคุณ) การตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ ความละเอียดหน้าจอ สถานะของแบตเตอรี่ เนื้อที่ว่าง และข้อมูลด้านเทคนิคอื่น ๆ
 • ข้อมูลคุกกี้: ตามที่เราจะอธิบายเพิ่มเติมในนโยบายคุกกี้ของเรา (“นโยบายคุกกี้”) เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน อาทิ พิกเซล หรือการเก็บข้อมูลภายใน และอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการที่แน่นอนในการใช้คุกกี้และขอบเขตของข้อมูลที่อาจได้รับการประมวลผลจากการใช้คุกกี้อยู่ในนโยบายคุกกี้ของเรา
 • การใช้งานของคุณ: เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณใช้งานบริการของเรา ข้อมูลนี้รวมถึงสิ่งที่คุณดำเนินการภายในเกม (เช่น ความสำเร็จของคุณ (อาทิ เลเวลที่คุณไปถึง) ไอเทมที่คุณซื้อ และจำนวนเงินที่คุณใช้จ่ายในเกม) เวลาและระยะเวลาของกิจกรรมของคุณ รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับโฆษณา (การคลิก การติดตั้ง และมุมมองสร้างสรรค์) นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่นำคุณมายังบริการของเรา ซึ่งส่วนหนึ่งของข้อมูลเหล่านี้จะจัดเก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ (อาทิ ความก้าวหน้าในการเล่นเกมของคุณ)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากบุคคลที่สาม

ในบางกรณี เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สาม ซึ่งการดำเนินการจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด บุคคลที่สามดังต่อไปนี้อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

 • ผู้ให้บริการการชำระเงิน: หากคุณซื้อสินค้าในแอปหรือชำระเงินผ่านเว็บไซต์ ธุรกรรมดังกล่าวจะได้รับการประมวลผลโดยผู้ให้บริการการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สาม และจะอยู่ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สามดังกล่าว สำหรับธุรกรรมเหล่านี้ เราจะไม่ได้รับข้อมูลด้านการเงินเฉพาะใด ๆ (อาทิ วิธีชำระเงินหรือข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ) แต่อาจได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของคุณ อาทิ สถานะการชำระเงินหรือวันที่ชำระเงิน

 • เครือข่ายสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อ:

  หากคุณเข้าใช้งานบริการของเราจากแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม (Facebook, Google หรือ Apple) และคุณได้สร้างบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามนั้น โทเค็นการรับรองตัวตนจะแบ่งปันให้เรา

 • บริษัทจัดหาผู้ใช้: หากคุณคลิกโฆษณาของเราที่แสดงต่อคุณในเครือข่ายของบุคคลที่สาม เราจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศโฆษณานั้น (ไอดีของการประกาศ คลิกบนโฆษณาของเรา มุมมองสร้างสรรค์) ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งในบริการของเรา ประเทศและภาษาของคุณ รวมถึงข้อมูลระบุตัวตนด้านเทคนิค (ไอดีอุปกรณ์ที่แสดงโฆษณา) จากหุ้นส่วนด้านการจัดหาผู้ใช้

 • บุคคลที่สามอื่น ๆ: เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณโดยประมาณ (ประเทศที่คุณอยู่ในขณะนั้น) จากบุคคลที่สาม (อาทิ Google) เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่เรามีตามกฎหมายซึ่งใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ปรับแต่งบริการบางรายการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการหลอกลวงหรือการใช้งานในทางที่ผิด

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมว่าข้อมูลใดได้รับการประมวลผลระหว่างที่คุณใช้งานบริการของเรา โปรดดูข้อมูลในส่วนเฉพาะที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด?

โดยคำนึงถึงบริการที่คุณกำลังใช้และการตั้งค่าด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้เลือกไว้ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

การเตรียมความพร้อมและการปรับปรุงบริการของเรา

 • การอนุญาตให้คุณใช้งานบริการของเรา
 • การอำนวยความสะดวกในการสื่อสารในเกมผ่านการสนทนา
 • การสร้างและบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณ
 • การเรียกคืนบัญชีผู้ใช้ของคุณหากคุณทำข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้หาย
 • การสื่อสารกับคุณในบริบทของการเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้และการจัดการรหัสผ่าน เพื่อให้กระบวนการลงทะเบียนทำได้ง่ายขึ้น
 • การอำนวยความสะดวกในการซื้อของคุณ รวมถึงการตรวจสอบและยืนยันการชำระเงิน
 • การจัดหาการสนับสนุนด้านเทคนิคและการตอบสนองคำขอของคุณ
 • การระบุและแก้ไขข้อผิดพลาด/ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
 • การระบุความเป็นที่นิยมเกี่ยวกับบริการของเรา
 • การเข้าถึงคุณภาพของบริการของเรา
 • การทำความเข้าใจและปรับปรุงประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ
 • การชำระเงินให้กับหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราสำหรับการส่งเสริมบริการของเรา

การปรับแต่งประสบการณ์การเล่นเกมของคุณ

 • การจดจำการตั้งค่าสำหรับเกมที่คุณใช้งานเป็นประจำ
 • การปรับตั้งค่าสำหรับโฆษณาสำหรับคุณ
 • การจดจำการเยี่ยมชมเว็บไซต์บริการของเราครั้งถัดไปของคุณ

การตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล

 • การส่งมอบโฆษณา (ที่เจาะและไม่เจาะเป้าหมาย) ในบริการของเรา
 • การแสดงโฆษณาสำหรับบริการของเราในเว็บไซต์หรือแอปอื่น ๆ
 • การวัดประสิทธิภาพของการโฆษณา
 • การส่งการสื่อสารด้านการตลาดให้คุณ รวมถึงจดหมายข่าวและการแจ้งเตือนแบบพุช ซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับเนื้อหาใหม่และข้อเสนอในเกม
 • การตอบรับผู้ใช้ใหม่ในแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์

การป้องกันการหลอกลวงและกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

 • การสืบสวนเกี่ยวกับการหลอกลวงและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในบริการของเรา
 • การบังคับใช้นโยบายและข้อกำหนดการใช้งานของเรา

การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและข้อบังคับของเรา

 • การตอบสนองคำขอของคุณเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมาย (อาทิ ภาระหน้าที่ด้านภาษีและบัญชี)
 • การแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดดูข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับบริการเฉพาะด้านล่างนี้ สำหรับคำอธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในบริการของเรา

เรามีส่วนในการจัดทำโปรไฟล์หรือไม่?

เราอาจใช้กลไกการติดตามเพื่อติดตามข้อมูลของคุณตามวัตถุประสงค์ในการจัดทำโปรไฟล์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้เราพบผู้ใช้รายใหม่สำหรับบริการของเรา บนพื้นฐานของข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ และเพื่อเจาะเป้าหมายผู้ใช้ที่สนใจบริการของเราแล้ว ทั้งในเว็บไซต์ต่าง ๆ และในแอปของหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลประเภทนี้ คุณยังสามารถไปยังการตั้งค่าในเกมของคุณ เพื่อทบทวนและแก้ไขตัวเลือกเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลประเภทนี้ได้ทุกเมื่อ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนพื้นฐานกฎหมายใด?

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บนพื้นฐานทางกฎหมายต่อไปนี้:

 • ความยินยอมของคุณ: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากคุณให้ความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น เมื่อคุณเข้าถึงแอป Hotel Hideaway ครั้งแรก เราจะขอรับความยินยอมจากคุณสำหรับการประมวลผลข้อมูลในบริบทของการปรับแต่งโฆษณาการทำการตลาดเพื่อเป็นการย้ำความสนใจและการจัดทำโปรไฟล์ นอกจากนี้ เรายังอาจแสดงให้คุณทราบผ่านการแจ้งเตือนในบริบทและความยินยอมแบบป๊อปอัป เพื่อขอรับความยินยอมจากคุณสำหรับกิจกรรมการประมวลผลที่จะมีขึ้น คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ อาทิ ด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณ โปรดทราบว่า การดำเนินการดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลที่ดำเนินการก่อนการถอนความยินยอมของคุณ
 • การปฏิบัติตามสัญญา: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญา อาทิ เมื่อจำเป็นสำหรับการสร้างและการบริหารจัดการบัญชีของคุณ การประมวลผลการซื้อในแอปและการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของเกมหรือการอำนวยความสะดวกสำหรับบริการที่ร้องขอ
 • การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายที่เราอยู่ภายใต้บังคับ: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับเรื่องภาษีและวัตถุประสงค์ทางการบัญชี
 • ผลประโยชน์อันชอบธรรม: เรายังอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่การประมวลผลดังกล่าวจำเป็นสำหรับประโยชน์อันชอบธรรมของเราหรือของบุคคลที่สาม โดยเราใช้หลักการคุ้มครองที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปรับปรุงบริการที่เราให้กับคุณ หรือเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น

โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนข้อมูลเฉพาะด้านล่างนี้

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ใครบ้าง?

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ใครก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการบริการ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นการภายในกับพนักงานจากแผนกต่าง ๆ ของเราที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแผนกสนับสนุนด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของเกม โดยการมีส่วนร่วมดังกล่าวจะมีขึ้นเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเนื่องด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราในทุกกรณี

นอกจากนี้ ในกรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้รับหรือประเภทของผู้รับต่อไปนี้ หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามดังต่อไปนี้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา:

 • ผู้จัดหาบริการภายนอก: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการในนามของเรา เช่น บริการสนับสนุนลูกค้า บริการไอที บริการด้านโฮสติ้ง และบริการด้านการจัดส่งเนื้อหา บริการวิเคราะห์เว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์ บริการการบริหารจัดการข้อมูล การแจ้งเตือนผู้ใช้ และบริการด้านการตลาด รวมถึงบริการด้านโฮสติ้งสำหรับฟอรัมสนทนา ในกรณีที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการภายนอก เรามีข้อตกลงที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลโดยถูกต้องภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

 • ผู้ให้บริการการชำระเงิน: หากคุณซื้อสินค้าในแอปธุรกรรมดังกล่าวจะได้รับการประมวลผลโดยผู้ให้บริการการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สาม และจะอยู่ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สามดังกล่าว

 • บริษัทโฆษณาภายนอก: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เมื่อได้รับความความยินยอมจากคุณ หรือเราอาจอนุญาตให้บริษัทโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลที่สา เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณใช้บริการของเรา หากคุณเลือกที่จะไม่รับโฆษณาที่ปรับแต่งสำหรับคุณ เราจะยังคงแสดงโฆษณาให้คุณ แต่โฆษณาดังกล่าวอาจไม่สะท้อนความสนใจของคุณเนื่องจากโฆษณาเหล่านั้นจะเจาะจงที่เนื้อหา แต่ไม่เจาะจงผู้ใช้ โปรดทราบว่า การคลิกที่โฆษณาของบุคคลที่สามอาจนำคุณไปยังสภาพแวดล้อมของผู้ให้บริการโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่เราไม่สามารถควบคุมได้

 • เครือข่ายสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อ:

  นอกจากนี้ ยังอาจมีการแบ่งปันไอดี Facebook และหรือไอดีโฆษณาของคุณกับ Facebook Inc. (Facebook) หรือ Snap Inc. (Snapchat) ในส่วนที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ “Lookalike Audience” และ “Custom Audience” ของ Facebook และ Snapchat ซึ่งเราอาจใช้สำหรับบริการของเรา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการตลาดของเราได้ที่ส่วนเฉพาะของแผนกดังกล่าว ด้านล่างนี้

 • บริษัทจัดหาผู้ใช้: เราให้บริการโฆษณาสำหรับบริการของเราแก่บริษัทจัดหาผู้ใช้ ซึ่งแสดงโฆษณาดังกล่าวในเว็บไซต์หรือในเครือข่ายของบริษัทเหล่านั้น หากคุณคลิกที่โฆษณาที่แสดงในเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือในเครือข่ายของบุคคลที่สาม ระบบจะนำคุณไปยังร้านขายแอปที่ช่วยให้คุณสามารถติดตั้ง Hotel Hideaway อาจมีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง Hotel Hideaway ประเทศและภาษา รหัสไอดีแคมเปญ ไอดีผู้ใช้ของคุณ และโพสต์เรื่องกิจกรรมการติดตั้ง (อาทิ ช่วงเวลาใช้งาน เลเวลที่คุณไปถึง) รวมถึงกิจกรรมการซื้อใด ๆ และกลุ่มการซื้อกับบริษัทจัดหาผู้ใช้

 • การบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือศาล: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตอบสนองต่อคำขอตามกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ภาครัฐ หรือศาล

 • บุคคลที่สามอื่น ๆ: นอกจากนี้ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กรที่พิจารณาแล้วหรือการปรับโครงสร้างองค์กรตามจริง การควบรวมกิจการ การขายกิจการ การร่วมค้า การมอบหมาย การถ่ายโอน หรือการจำหน่ายอื่น ๆ ของธุรกิจหรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเรา (รวมถึงการล้มละลายหรือการดำเนินการที่คล้ายกัน)

โปรดอ่านข้อมูลจากส่วนที่มีข้อมูลของบริการเฉพาะได้ที่ด้านล่างนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลที่สามที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาบุคคลที่สามที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ตามลิงก์ต่อไปนี้:

รายชื่อบุคคลที่สาม

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

บริการนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการหรือจงใจให้บุคคลอายุต่ำกว่า 17 ปี ใช้บริการ เรามีกิจกรรมที่ประมวลผลข้อมูลจำกัดมากในเว็บไซต์บริการของเรา (อาทิ กิจกรรมการเปิดใช้งานผ่านแบบฟอร์มคำขอรับการสนับสนุน) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เว็บไซต์บริการเราไม่ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน นอกจากนี้ ข้อกำหนดการใช้งานของเราห้ามผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี เข้าถึง Hotel Hideaway และมีการกำหนดการจัดอันดับอายุในการเข้าถึงแอปในร้านขายแอปและดำเนินการโดยผู้ให้บริการร้านขายแอปเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน ในกรณีที่เราพบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี เราจะลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หากคุณเชื่อว่าผู้ใช้คนใดอาจมีอายุต่ำกว่า 17 ปี โปรดติดต่อทีมงานสนับสนุนของเราได้ที่ https://hideaway.helpshift.com/a/hotel-hideaway/?l=th

ข้อมูลส่วนตัวของฉันจะมีการประมวลผลที่ไหน?

โดยทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเก็บรักษาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ภายในสหภาพยุโรป (EU)/เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) อย่างไรก็ดี อาจมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังพื้นที่นอก EU/EEA เราได้ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีการถ่ายโอนออกไปยังพื้นที่นอก EU/EEA รวมถึงการดำเนินการตามข้อบังคับมาตรฐานว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของคณะกรรมาธิการยุโรป (ที่รู้จักในชื่อ ข้อบทมาตรฐาน หรือ Model Clauses) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่ผู้รับคือบริษัทจากสหรัฐฯ ที่ได้รับการรับรองภายใต้โครงการเกราะกำบังข้อมูลส่วนบุคคลสหรัฐฯ-สหภาพยุโรป หรือ EU-U.S. Privacy Shield การถ่ายโอนข้อมูลอาจอยู่ภายใต้โครงการเกราะกำบังข้อมูลส่วนบุคคลสหรัฐฯ-สหภาพยุโรปดังกล่าว

เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร?

เราได้ออกมาตรการที่เหมาะสมด้านความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กร ซึ่งออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการทำลาย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเข้าถึง การเปิดเผย หรือการใช้งาน โดยไม่ได้ตั้งใจ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต เราปรับปรุงและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยของเราอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เรายังดำเนินการตามสมควรเพื่อรับรองว่า บุคคลที่สามที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเท่าใด?

เราจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเกินความจำเป็นในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายของเรา หลังจากนั้น เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่ระบุตัวตน โปรดอ่านด้านล่างนี้ สำหรับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับบริการในประเด็นระยะเวลาที่เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาที่หุ้นส่วนบริการของเราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จะอยู่ในรายชื่อบุคคลที่สามซึ่งมีให้อ่านได้ที่นี่

คุณมีสิทธิอะไรบ้างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?

ตามขอบเขตที่กฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล คุณมีสิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้:

 • คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณรวมถึงข้อมูลอื่น อาทิ แหล่งที่มาและประเภทของข้อมูล วัตถุประสงค์ของการประมวลผล ผู้รับ (หรือประเภทของผู้รับ) และระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • โปรดส่งคำขออัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ
 • คุณสามารถขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ที่ใช้กันทั่วไป และที่สามารถประมวลผลได้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงสิทธิ ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ควบคุมอื่นด้วย
 • คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากคุณคิดว่าไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นอีกต่อไป หากคุณสร้างบัญชีผู้ใช้บริการ คุณสามารถลบบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาโดยใช้ตัวเลือก “ลบบัญชีผู้ใช้” ในโปรไฟล์ของคุณหรือโดยการส่งคำขอให้ลบ หากต้องการส่งคำขอนี้ คุณสามารถติดต่อทีมสนับสนุนของเราได้ที่ https://hideaway.helpshift.com/a/hotel-hideaway/?l=th หรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา
 • ในบางสถานการณ์ คุณสามารถจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาทิ ในกรณีที่คุณโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในช่วงเวลาที่เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
 • คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลแล้วด้วยความยินยอมของคุณ โปรดทราบว่า การดำเนินการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินการตามความยินยอมที่มีขึ้นก่อนการถอนความยินยอมข้างต้น

สิทธิในการคัดค้าน

ในกรณีและในขอบเขตที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนพื้นฐานของประโยชน์ที่ชอด้วยกฏหมายของเรา คุณมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลบนพื้นฐานของเหตุผลใดๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ ในกรณีเช่นนี้ เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป เว้นแต่เราจะมีเหตุผลอันชอบธรรมสำหรับการประมวลผลดังกล่าว ซึ่งจะใช้แทนประโยชน์ สิทธิและเสรีภาพของคุณ หรือเพื่อการอ้างถึงการใช้สิทธิ หรือการปกป้องการฟ้องร้องทางกฏหมาย

นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิคัดค้านในกรณีที่เรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดตรง (รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์) ในกรณีเช่นนี้ เราจะหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

คุณสามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้โดยส่งคำขอไปตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โดยให้ระบุชื่อ ที่อยู่อีเมล และคำอธิบายเกี่ยวกับคำขอของคุณ

หากคุณเชื่อว่า เราไม่ได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราตามกฎหมายและข้อบังคับการคุ้มครองปกป้องข้อมูลที่ใช้บังคับ คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อองค์กรผู้มีอำนาจในการคุ้มครองข้อมูลที่มีอำนาจทางกฎหมาย อาทิ Autoriteit Persoonsgegevens ในเนเธอร์แลนด์  เป็นต้น

คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร?

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำประกาศข้อมูลส่วนบุคคลนี้หรือวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา:

dpo@azerion.com

เราปรับปรุงคำประกาศข้อมูลส่วนบุคคลในช่วงใดบ้าง?

เราปรับปรุงคำประกาศข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งจะมีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลหากเรามีที่อยู่อีเมลของคุณ หากเราไม่มีที่อยู่อีเมลของคุณ อาทิ กรณีที่คุณไม่ได้สร้างบัญชีผู้ใช้กับเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบเรื่องดังกล่าวผ่านทางแบนเนอร์ในเว็บไซต์บริการของเรา

คำประกาศข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ:

ฉบับ: วันที่เผยแพร่:
1.0 14.06.2021

ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับบริการ

ในส่วนนี้ของคำประกาศข้อมูลส่วนบุคคล คุณจะรับทราบถึงข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผล สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลที่ใช้บังคับ โปรดอ่านด้านบนนี้

การโฮสติ้งและการส่งมอบเนื้อหา: 

Hotel Hideaway โฮสต์โดยบริษัทภายนอกที่ให้บริการด้านเว็บเซิร์ฟเวอร์และการส่งมอบเนื้อหาเว็บไซต์ ทุกครั้งที่คุณมีคำร้องขอ อาทิ โดยการคลิกที่ลิงก์บนแพลตฟอร์มของเรา ข้อมูลที่อนุญาตการร้องขอนี้ (เช่น ข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่ร้องขอ) รวมถึงข้อมูลระบุตัวตนออนไลน์(ที่อยู่ IP ของคุณ) จะส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอก ข้อมูลนี้ใช้เพื่อให้สามารถแสดงเนื้อหาที่คุณร้องขออย่างรวดเร็ว เราประมวลผลข้อมูลนี้บนหลักการของประโยชน์อันชอบธรรมของเรา เพื่อจัดหาและปรับปรุงบริการของเรา รวมถึงตรวจสอบประสิทธิภาพของบริการดังกล่าว

การสร้าง/การดูและบัญชีผู้ใช้ของคุณ:  

เพื่อให้สามารถเล่น Hotel Hideaway คุณต้องสร้าง บัญชีผู้ใช้ เราจัดเก็บข้อมูลบัญชีของคุณ (ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบ ไอดีบัญชีของคุณ อวทาร์ และชื่ออวาตารของคุณ) เพื่อให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเปิดใช้งานการเข้าสังคมและการสื่อสารกับผู้เล่นคนอื่น ๆ บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามสัญญา นอกจากนี้ เราจะจัดเก็บความคืบหน้าของอวทาร์ในเกมของคุณ ทรัพย์สินเสมือนของคุณ (ห้อง เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์) และรายชื่อเพื่อนของคุณในบัญชีของคุณเพื่อให้เกมแบบผู้เล่นหลายคน/เกมออนไลน์สามารถทำงานได้

หากคุณเลือกที่จะเชื่อมโยงบัญชีของคุณ อาทิ Facebook, Google, Apple หรือ Huawei เราจะส่งข้อมูลที่คุณต้องการใช้เพื่อเข้าสู่ระบบใน Hotel Hideaway พร้อมด้วยข้อมูลประจำตัวของคุณไปยังแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม (อาทิ Facebook, Google, Apple หรือ Huawei)  และจะได้รับโทเค็นการรับรองความถูกต้องจากแพลตฟอร์มเหล่านั้น ข้อมูลนี้จะเก็บไว้ตลอดระยะเวลาที่บัญชีของคุณยังใช้งานอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่า บัญชี Hotel Hideaway ของคุณเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มบุคคลที่สามและคุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลประจำตัวของคุณ

ข้อมูลบัญชีของคุณจะรวบรวมและจัดเก็บไว้ตราบเท่าที่บัญชีของคุณยังมีอยู่ตามการปฏิบัติตามสัญญา คุณสามารถลบบัญชี Hotel Hideaway ของคุณเมื่อใดก็ได้ อาทิ โดยส่งคำขอลบบัญชีไปยังทีมสนับสนุนของเราโดยใช้คุณลักษณะ “ลบบัญชี” ภายในเกม โดยใช้คุณสมบัติการติดต่อในเว็บไซต์บริการหรือโดยการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา

การโฆษณาโดยบุคคลที่สามในเกมของเรา:

ใน Hotel Hideaway เราจะแสดงโฆษณาจากบริษัทโฆษณาต่าง ๆ โฆษณาเหล่านี้อาจเป็นโฆษณาที่ปรับแต่งหรือไม่ได้ปรับแต่งเนื้อหาให้เข้ากับผู้ชมก็ได้ เพื่อแสดงโฆษณาที่ปรับแต่งสำหรับคุณและเฉพาะในกรณีที่คุณให้ความยินยอมแล้ว เราจะใช้ Ads SDK จาก Google LLC (Google) ภายในเกมของเรา ซึ่งจะทำให้ Google และบริษัทโฆษณาของบุคคลที่สาม สามารถรวบรวมข้อมูลบุคคลของคุณ ข้อมูลที่รวบรวมนั้นรวมถึงข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ เช่น ที่อยู่ IP และตัวระบุอุปกรณ์ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณ กิจกรรมในเกมของคุณ (เช่น กิจกรรมการซื้อและช่วงเวลาใช้งานการเล่นเกมของคุณ) ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งมอบโฆษณา และปฏิสัมพันธ์ของคุณกับโฆษณา

คุณสามารถปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาในการตั้งค่าเกม หากคุณเลือกที่จะไม่รับโฆษณาที่ปรับแต่งสำหรับคุณ เราจะยังคงแสดงโฆษณาให้คุณ แต่โฆษณาดังกล่าวอาจไม่สะท้อนความสนใจของคุณเนื่องจากโฆษณาเหล่านั้นจะเจาะจงที่เนื้อหา แต่ไม่เจาะจงผู้ใช้

สำหรับโฆษณาบางรายการที่แสดงใน Hotel Hideaway คุณสามารถรับสกุลเงินเสมือนได้หากคุณดูโฆษณา (“โฆษณาที่ได้รับรางวัล”) เพื่อให้บัญชีผู้ใช้ของคุณได้รับเครดิตสกุลเงินเสมือน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้: ประเภทอุปกรณ์ ภาษาของอุปกรณ์ และประเทศ

กระบวนการนี้อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์อันชอบธรรมของเราและของบุคคลที่สามในการสนับสนุนให้คุณดูโฆษณาและใช้เงินสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงในโฆษณา

แพลตฟอร์มการบริหารจัดการข้อมูล:

บนพื้นฐานของความยินยอมของคุณที่คุณให้ไว้กับ “การจัดทำโปรไฟล์” เราสร้างกลุ่มผู้ใช้และใช้กลุ่มผู้ใช้เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการได้มาซึ่งผู้ใช้ใหม่ กลุ่มผู้ใช้สร้างขึ้นบนพื้นฐานของพฤติกรรมในเกมของคุณ (เช่น การซื้อในเกม เลเวลที่คุณไปถึงภายในเกม) และโดยการกำหนดพฤติกรรมการใช้จ่ายสำหรับแต่ละกลุ่ม เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงพฤติกรรมในเกม ประเทศของคุณ ภาษาของเกม การแบ่งส่วนการซื้อ ระดับราคาสูงสุดที่เคยใช้ใน Hotel Hideaway และไอดีโฆษณา จะเก็บรวบรวมและส่งไปยังผู้ให้บริการบริหารจัดการข้อมูล

ข้อเสนอในเกม:

เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบผ่านการแจ้งเตือนแบบพุชเกี่ยวกับข้อเสนอในเกมของเราด้วย กลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกันจะได้รับข้อเสนอรายการในเกมที่แตกต่างกัน เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น เราจะประมวลผลข้อมูลต่อไปนี้: ระดับอวทาร์ของคุณ, การซื้อในเกมหรือ IAP ที่ซื้อมากที่สุดใน 30 วันที่ผ่านมา, รายได้รวมของคุณใน 30 วันที่ผ่านมา, ประเทศของคุณ, การตั้งค่าภาษาของเกม, ข้อมูลเกี่ยวกับไอเทมในเกมที่คุณเป็นเจ้าของ ไม่ว่าคุณจะได้รับซื้อข้อเสนอเฉพาะก่อนข้อเสนอปัจจุบันหรือคุณจะซื้อ IAP เฉพาะก็ตาม, อายุบัญชี, เพศของอวทาร์, ยอดเหรียญ และยอดเพชร ข้อมูลนี้เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ว่า ข้อเสนอพิเศษในเกมนั้นมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มผู้ใช้บางกลุ่มหรือไม่ และจะเก็บรักษาไว้เป็นเวลาสามปี ในบริบทนี้ เราเพียงพิจารณาข้อมูลที่แบบฟอร์มสรุปรวบรวมขึ้นมา โดยไม่ได้อ้างอิงถึงตัวคุณ บนพื้นฐานของข้อมูลของคุณ คุณอาจจัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้เฉพาะเจาะจงและในกรณีนี้ คุณจะได้รับข้อเสนอในเกมที่เกี่ยวข้องกับคุณมากกว่า กระบวนการดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์อันชอบธรรมของเรา คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนแบบพุชในโทรศัพท์ของคุณเมื่อใดก็ได้

การได้มาซึ่งผู้ใช้รายใหม่ การทำการตลาดเพื่อเป็นการย้ำความสนใจ (remarketing) และการติดตามแคมเปญ:

 • การได้มาซึ่งผู้ใช้รายใหม่ เพื่อให้ได้ผู้ใช้ใหม่ เราสร้างโฆษณา (แบนเนอร์/วิดีโอ) สำหรับ Hotel Hideaway และจัดโฆษณาดังกล่าวของเราให้กับบริษัทจัดหาผู้ใช้ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ซึ่งแสดงโฆษณาของเราในแอปหรือในเว็บไซต์ของบริษัทเหล่านั้น หากคุณคลิกที่แบนเนอร์/วิดีโอที่แสดงให้คุณเห็นในแอปฯ ของบุคคลที่สามหรือในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม คุณจะนำไปที่ร้านขายแอป (Google หรือ Apple) ที่ช่วยให้คุณสามารถติดตั้ง Hotel Hideaway ข้อมูลเกี่ยวกับการคลิก/การดูโฆษณาของคุณ (ข้อมูลแคมเปญ) จะส่งจากบริษัทจัดหาผู้ใช้ไปยังผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการระบุแหล่งที่มา (Appsflyer) และจะส่งผ่านโดย Appsflyer ไปยังร้านขายแอป หากคุณติดตั้ง Hotel Hideaway ข้อมูลแคมเปญจะส่งจากร้านขายแอปมาถึงเรา และจะได้รับการประมวลผล เพื่อวัดประสิทธิภาพของโฆษณาของเรา เมื่อคุณเริ่มเล่น Hotel Hideaway เราจะรวบรวมและแบ่งปันตัวระบุอุปกรณ์ของคุณ ที่อยู่ IP ของคุณ และข้อมูลระบุตัวตนออนไลน์อื่น ๆ และโพสต์เหตุการณ์การติดตั้ง (เช่น การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ การเข้าสู่ระบบ การเรียนรู้การสาธิต การเล่นเกมที่เสร็จสิ้นลง การซื้อในแอป) ไม่ว่าจะผ่าน Appsflyer SDK หรือโดยตรงกับบริษัทจัดหาผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้บริษัทดังกล่าวเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของตน

  กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลที่อธิบายไว้จะช่วยให้เราติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของเรา และเพื่อตอบแทนหุ้นส่วนด้านการจัดหาผู้ใช้ของเราบนพื้นฐานของประโยชน์อันชอบธรรมของเราและของบริษัทจัดหาผู้ใช้

  นอกจากนี้ เราใช้คุณสมบัติ “Lookalike Audience” ของ Snapchat เพื่อค้นหาผู้ใช้ใหม่ด้วย เพื่ออนุญาตให้ Snapchat ค้นหา “lookalike audience” (ผู้ชมที่คล้ายกัน) เราจึงเลือกกลุ่มที่สร้างขึ้นผ่านบริการบริหารจัดการข้อมูลและกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ดี และให้รายชื่อของ IDFA ของกลุ่มผู้ใช้ดังกล่าวให้กับ Snapchat Snapchat ประมวลผลข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบโปรไฟล์ Snapchat ของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องสำหรับลักษณะทั่วไปของผู้ใช้เหล่านี้ (เช่น งานอดิเรกหรือตำแหน่งของผู้ใช้ โดยใช้ข้อมูลที่มีเฉพาะใน Snapchat และไม่ได้แบ่งปันกับเรา) และค้นหาผู้ใช้ใหม่ที่คล้ายกัน (‘lookalikes’) ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะสนใจเกมของเรา ผู้ใช้ที่คล้ายกันเหล่านี้จะแสดงโฆษณา (แบนเนอร์/วิดีโอ) สำหรับ Hotel Hideaway เพื่อสนับสนุนให้พวกเขาคลิกโฆษณาและติดตั้ง Hotel Hideaway ในร้านขายแอป

  การแบ่งปันข้อมูลกับ Snapchat อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์อันชอบธรรมของเรา

 • การทำการตลาดเพื่อเป็นการย้ำความสนใจ (remarketing): เราใช้คุณลักษณะของ Facebook ที่ชื่อว่า “Customer Audience” (ผู้ชมที่เป็นลูกค้า) เพื่อตั้งเป้าหมายใหม่กับผู้ใช้ที่มีอยู่ของเรา ผู้ชมที่เป็นลูกค้าสร้างขึ้นโดย Facebook บนพื้นฐานของกิจกรรมในแอปที่เราเลือก (อาทิ “ผู้ใช้ที่เปิดแอปในช่วง 30 วันที่ผ่านมา” หรือ “ผู้ใช้ที่ได้สั่งซื้อในช่วง 90 วันที่ผ่านมา”) เพื่อค้นหาคุณใน Facebook และแสดงโฆษณาสำหรับ Hotel Hideaway บนพื้นฐานของเงื่อนไขของผู้ชมที่กำหนด ข้อมูลต่อไปนี้จะส่งผ่าน Facebook SDK ที่รวมอยู่ในแอป Hotel Hideaway ไปยัง Facebook: ไอดีการโฆษณา (IDFA/GAID) ไอดี Facebook การติดตั้งแอป การเปิดแอป การบันทึกกิจกรรม (การโหลด SDK ประสิทธิภาพของ SDK) ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดพลาด การหลอกลวง หรือการใช้งานในทางที่ผิด

  กระบวนการนี้สามารถทำได้เฉพาะในกรณีที่คุณลงทะเบียนใช้งานด้วยบัญชี Facebook ของคุณและอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์อันชอบธรรมของเรา

 • การติดตามแคมเปญและการป้องกันการหลอกลวง: เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณาของเรา เราจึงประมวลผลข้อมูลแคมเปญที่เราได้รับจากหุ้นส่วนด้านการจัดหาผู้ใช้ ซึ่งเชื่อมโยงกับการได้มาของผู้ใช้รายใหม่และการปรับปรุงการทำการตลาดในส่วนของผู้ใช้ปัจจุบัน (มุมมอง การคลิกและการติดตั้ง ไอดีแคมเปญ) พร้อมรายงานการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเกม ข้อมูลแคมเปญที่เราได้รับจากหุ้นส่วนด้านการจัดหาของเราจะจัดเก็บไว้ในระบบของเราเป็นเวลา 3 ปี กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลที่อธิบายไว้ช่วยให้เราสามารถป้องกันการหลอกหลวง การติดตาม และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของเรา รวมถึงช่วยหุ้นส่วนด้านการจัดหาผู้ใช้ของเราด้วย

การวิเคราะห์:

เราใช้บริการวิเคราะห์ภายในและภายนอกเพื่อให้เข้าใจว่า คุณลักษณะและโฆษณาใดที่คุณชอบใน Hotel Hideaway รวมถึงวิธีการใช้หรือปฏิสัมพันธ์ของคุณกับคุณลักษณะเหล่านั้น ข้อมูลการวิเคราะห์ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเกมสำหรับคุณ เพื่อพัฒนาไอเทมใหม่ เพื่อค้นหาความผิดพลาดและปัญหาในเกม รวมถึงช่วยบริษัทโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลที่สามในการวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญของตนใน Hotel Hideaway ด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราประมวลผล/ทำให้บริษัทโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้: ไอดีอุปกรณ์โฆษณาของคุณ (IDFA & GAID) พฤติกรรมในเกมของคุณ (รวมถึงการซื้อในเกม) กลุ่มผู้ใช้ในเกม ข้อมูลสถานที่ตั้ง (ประเทศและเมือง) ภาษาของคุณ ไอดีแคมเปญ อวทาร์ ไอดีบัญชี ไอดีอุปกรณ์ภายใน และที่อยู่ IP ของคุณ เราจัดเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ (ที่ปรับแต่งส่วนตัว) เป็นเวลาสามปี

เราประมวลผลข้อมูลนี้บนพื้นฐานของประโยชน์อันชอบธรรมของเรา

ฝ่ายบริการลูกค้า: 

หากคุณติดต่อเราเพื่อรับการสนับสนุนสำหรับลูกค้า บริษัทให้บริการลูกค้าจากภายนอกจะเป็นผู้ดำเนินการกับที่อยู่อีเมลและ/หรือชื่อของคุณ (ไม่บังคับ) รวมถึงเนื้อหาในคำขอของคุณ เพื่อให้การสนับสนุนกับคุณ ข้อมูลนี้จะได้รับการประมวลผลพร้อมกับข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ (รุ่น ระบบปฏิบัติการ ภาษาของเกม ผู้ให้บริการ) ไอดีผู้ใช้ กลุ่มผู้ใช้และขั้นตอนสุดท้ายภายในเกม ประวัติคำขอจัดเก็บสำหรับระยะเวลาที่บัญชีผู้ใช้ของคุณยังคงมีอยู่ เพื่อให้สามารถจัดการกับคำขอใหม่บนพื้นฐานของคำขอเดิมและเพื่อปรับปรุงบริการของเรา

เราประมวลผลข้อมูลนี้บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามสัญญาเท่าที่จำเป็นสำหรับการใช้ข้อมูลเพื่อตอบคำขอของคุณเท่านั้น การจัดเก็บประวัติคำขอของคุณอย่างต่อเนื่องอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์อันชอบธรรมของเราซึ่งใช้เพื่อปรับปรุงบริการของเรา

การชำระเงิน:

หากคุณทำการซื้อในแอป ระบบจะนำคุณไปยังผู้ให้บริการชำระเงินภายนอกสำหรับธุรกรรมการชำระเงินของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์นี้ ในกรณีที่คุณใช้ Google Pay ไอดีของผลิตภัณฑ์ โทเค็นการซื้อ และชื่อแอปพลิเคชัน จะส่งไปยัง Google ในกรณีที่คุณใช้ Apple Pay ใบเสร็จรับเงินจะส่งไปที่ Apple หากคุณใช้ Huawei จะแบ่งปันชื่อร้านค้า (“Sulake Oy”) ไอดีผลิตภัณฑ์ และไอดีคำขอกับ Huawei

การประมวลผลการทำธุรกรรมจะดำเนินการโดยผู้ให้บริการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สาม แม้ว่าเราจะไม่เก็บรวบรวมและไม่ได้รับข้อมูลทางการเงินใด ๆ (เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณ) แต่เราเก็บรวบรวมหรืออาจได้รับข้อมูลดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของคุณจากผู้ให้บริการชำระเงินซึ่งเป็นบุคคลที่สาม: จำนวนเงินที่ซื้อและไอเทม ประเทศของคุณ ที่อยู่ IP ของคุณ ข้อมูลอุปกรณ์ (ตัวแทนผู้ใช้) การประทับเวลา URL ที่คุณเข้าชม การชำระเงิน/ไอดีธุรกรรม รวมถึงสถานะการชำระเงินของคุณ เราเก็บรักษาข้อมูลนี้เป็นเวลาอย่างน้อย 7 ปี หรือตลอดระยะเวลาที่บัญชีของคุณยังคงใช้งานอยู่ในกรณีที่บัญชีของคุณยังคงมีอยู่หลังจากหมดอายุ 7 ปี

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกี่ยวกับการชำระเงินของคุณตามการปฏิบัติตามสัญญาเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการซื้อในเกม

การสนทนา:

หากคุณใช้คุณสมบัติการแชทภายในเกมของเรา ข้อความของคุณจะได้รับการประมวลผลพร้อมกับไอดีผู้ใช้และอวทาร์ของคุณ เวลาประทับ ผู้รับข้อความหรือไอดีห้องของคุณ (ถ้าคุณโพสต์ข้อความในห้องสนทนาสาธารณะ) ข้อความของคุณในห้องสนทนาสาธารณะจะเก็บรักษาเป็นเวลาหกเดือน ในขณะที่ข้อความสนทนาส่วนบุคคลของคุณจะเก็บรักษาเป็นเวลา 60 วัน (ข้อความที่อ่านแล้ว) หรือเป็นเวลาหนึ่งปี (ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน) กระบวนการนี้อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามสัญญา

นอกจากนี้ เนื้อหาของข้อความของคุณจะได้รับการประมวลผลโดยบริการการกลั่นกรองเนื้อหาจากภายนอก เพื่อตรวจจับและกรองภาษาที่ไม่เหมาะสมหรือที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา และเพื่อกำหนดบทลงโทษอัตโนมัติ (ปิดการสนทนาชั่วคราว) แก่ผู้กระทำผิด กระบวนการดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์อันชอบธรรมของเรา

โปรดตระหนักว่า เมื่อคุณใช้คุณลักษณะสนทนา ข้อมูลที่คุณเปิดเผยอาจมีการอ่าน คัดลอก เก็บรวบรวม หรือใช้โดยผู้ใช้รายอื่น อย่าเปิดเผยข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นอันตรายต่อตัวคุณเองหรือผู้อื่น

การบันทึกกิจกรรมในเกมทั้งหมด:

เพื่อเป็นการช่วยคุณในกรณีที่เกิดปัญหาใด ๆ กับคุณในเกมของเรา และเพื่อให้เข้าใจว่าซอฟต์แวร์ของเราทำงานอย่างไร รวมถึงเพื่อตรวจสอบการหลอกลวงและพฤติกรรมผิดกฎหมายในเกมของเรา เราจะรวบรวมและจัดเก็บขั้นตอนทั้งหมดที่คุณทำภายใน Hotel Hideaway รวมถึงข้อมูลต่อไปนี้: ไอดีบัญชีของคุณ ที่อยู่ IP ของคุณ ข้อมูลอุปกรณ์ (ตัวแทนผู้ใช้หรือข้อมูลอุปกรณ์มือถือ) IDFA (ไอดีโฆษณาบนอุปกรณ์พกพา) ในบันทึกกิจกรรมของเราซึ่งจะลบหลังจาก 60 วัน

กระบวนการดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์อันชอบธรรมของเรา

บุคคลที่สาม:

หากคุณคลิกที่นี่ คุณจะเห็นภาพรวมของบุคคลที่สามที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยหรือที่อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา