logo

PRIVACYVERKLARING

Wij bij Sulake Oy (“Sulake”, “wij”, “ons” of “onze”) respecteren uw privacy en erkennen het belang van een veilige omgeving voor uw persoonlijke gegevens. Daarom beogen we transparant te zijn over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken.

Het doel van deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) is u als gebruiker te informeren over waarom en hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken (dat zijn alle gegevens die aan u kunnen worden gekoppeld of toegekend, “Persoonlijke gegevens”) wanneer u de spellen speelt die deel uitmaken van ons gameplatform. Deze verklaring omvat informatie over met wie we uw persoonlijke gegevens zullen delen, hoe lang we deze zullen bewaren en welke rechten u hebt met betrekking tot de verwerking van deze gegevens.

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u Hotel Hideaway speelt, gebruikmaakt van onze diensten binnen de Hotel Hideaway-app of onze website https://www.hotelhideawaythegame.com/ (“Service Website”), waarnaar we gezamenlijk zullen verwijzen als “Diensten”.

In deze privacyverklaring geven we u algemene informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken. Verder zullen wij u gedetailleerde informatie verschaffen over de specifieke processen binnen onze diensten.

ALGEMENE INFORMATIE

In dit gedeelte van onze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u onze diensten gebruikt. Raadpleeg voor specifieke, uitgebreidere informatie over onze verwerkingsactiviteiten de specifieke informatie hieronder.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens? 

Sulake Oy, Dagmarinkatu 6, 00100 Helsinki, Finland is verantwoordelijk (de gegevenscontroller) voor de verwerking van uw persoonsgegevens in Hotel Hideaway.

Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken we en hoe verzamelen we deze?

Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten kunnen wij verschillende soorten persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. In het algemeen verzamelen en vragen wij van u geen “speciale categorieën persoonlijke gegevens”, oftewel beschermde informatie, zoals gegevens over gezondheid, religie, politieke opvattingen of filosofische overtuigingen, seksuele voorkeuren of oriëntatie.

De informatie die we verzamelen hangt af van welke van onze diensten u gebruikt en hoe u deze gebruikt. We kunnen de volgende typen persoonlijke gegevens verwerken:

Persoonlijke gegevens die u verstrekt

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten kunt u ons bepaalde informatie verstrekken of kan dit van u gevraagd worden, waaronder:

 • Uw accountgegevens: Om Hotel Hideaway te kunnen spelen, moet u een account aanmaken. Hiermee kunt u Hotel Hideaway ook op verschillende apparaten spelen. Wanneer u uw account aanmaakt, verzamelen we uw aanmeldgegevens (uw bijnaam/avatarnaam en/of uw e-mailadres en wachtwoord) en verzamelen we mogelijk aanvullende profielgegevens die u hebt verstrekt om uw profiel te personaliseren (zoals uw voornaam en achternaam, uw geboortedatum, uw geslacht en uw avatar). Deze informatie wordt gecombineerd met uw account-ID.
 • Gegevens die worden verstrekt in verband met onze klantenservice: Wanneer u contact opneemt met de helpdesk, verzamelen we informatie over uw verzoek (onderwerp en inhoud van uw verzoek), uw contactgegevens en uw naam (optioneel).

Persoonlijke gegevens die wij ontvangen of genereren op basis van uw gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten kunnen we ook apparaatgerelateerde informatie en informatie over hoe u met onze diensten omgaat verwerken, waaronder:

 • Technische informatie: Wij verzamelen gegevens over uw apparaat/apparaatinstellingen die u gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden. De informatie die we van uw apparaat/apparaten verkrijgen, omvat het type apparaat, online-ID’s (uw IP-adres), apparaat-ID’s, spel-/site-ID, geolocatiegegevens (gebaseerd op uw IP-adres), browserinstellingen, schermresolutie, batterijstatus, vrije opslagruimte en andere technische informatie.
 • Cookiegegevens: Zoals verder beschreven in ons cookiebeleid (“cookiebeleid”), gebruiken we cookies en soortgelijke technologieën zoals pixels of lokale opslag en staan we derden toe cookies en soortgelijke technologieën te gebruiken voor de hieronder beschreven doeleinden. Het exacte proces voor het plaatsen van cookies en de reikwijdte van de gegevens die vervolgens kunnen worden verwerkt, worden beschreven in ons cookie beleid.
 • Uw gebruik: We verzamelen informatie over hoe u onze diensten gebruikt. Deze informatie omvat de handelingen die u binnen het spel uitvoert (bijv. uw prestaties (zoals het bereikte niveau), de aangeschafte items en het bedrag dat u tijdens het spel hebt uitgegeven), de tijd en de duur van uw activiteit, en uw interactie met advertenties (aantal klikken, installaties en creatieve weergaven). Daarnaast verzamelen we informatie over de websites die u naar onze diensten hebben geleid. Een deel van deze informatie wordt opgeslagen in uw account (zoals uw voortgang in het spel).

Persoonlijke gegevens die we verzamelen van derden

In bepaalde omstandigheden zullen wij uw persoonsgegevens ook verkrijgen van derden, waarbij de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming strikt wordt nageleefd. Uw persoonlijke gegevens kunnen door de volgende derden worden verstrekt:

 • Betalingsproviders: Als u een betaling via de app of de website uitvoert, wordt de transactie verwerkt door een externe betalingsprovider en is het privacybeleid van deze externe betalingsproviders van toepassing. Wij ontvangen geen specifieke financiële informatie over deze transacties (zoals de betaalmethode of uw creditcardgegevens), maar we ontvangen mogelijk informatie die betrekking heeft op uw transactie, bijvoorbeeld de betalingsstatus en de betaaldatum.

 • Sociale netwerken en verbonden externe platforms:

  Als u onze diensten opent vanaf een extern platform (Facebook, Google of Apple) en u een account hebt aangemaakt op dit externe platform, wordt het verificatietoken met ons gedeeld.

 • Bedrijven voor het werven van gebruikers: Als u op onze advertenties klikt die aan u worden getoond op een netwerk van derden, ontvangen we campagne-informatie (de campagne-ID, aantal klikken op onze advertenties, creatieve weergaven), informatie over installaties van onze diensten, uw land en taal en technische identificatiecodes (apparaat-ID van advertentie) van onze partners voor het werven van gebruikers.

 • Andere derden: We kunnen ook informatie ontvangen over uw geolocatie bij benadering (het land waarin u zich bevindt) van derden (bijv. Google). Wij gebruiken deze informatie om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de verwerking van uw persoonlijke gegevens, om bepaalde diensten aan te passen aan uw locatie en ter voorkoming van fraude of misbruik.

Raadpleeg het gedeelte met specifieke informatie voor elke dienst hieronder voor meer informatie over welke gegevens worden verwerkt wanneer u onze diensten gebruikt.

Met welk doel verwerken we uw persoonlijke gegevens?

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt en welke privacy-instellingen u hebt geselecteerd, kunnen wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

Verlening en verbetering van onze diensten

 • om u in staat te stellen gebruik te maken van onze diensten
 • om communicatie via chat tijdens het spel te vergemakkelijken
 • om uw account aan te maken en te beheren
 • om uw account te herstellen als u ooit toegang verliest
 • om met u te communiceren in het kader van account activering en wachtwoordbeheer, om het registratieproces te vereenvoudigen
 • om uw aankoop te vergemakkelijken, om uw betaling te verifiëren en te bevestigen
 • om technische ondersteuning te bieden en uw vragen te beantwoorden
 • om bugs/fouten te identificeren en corrigeren
 • om de populariteit van onze diensten aan te geven
 • om de kwaliteit van onze diensten te beoordelen
 • om uw online ervaring te begrijpen en te verbeteren
 • om onze zakenpartners te betalen voor de promotie van onze diensten

Personalisatie van uw spelervaring

 • om uw favoriete spelinstellingen te onthouden
 • om reclame voor u te personaliseren
 • om u de volgende keer te herinneren wanneer u een van onze diensten gebruikt

Marketing en analyse

 • om (gerichte en niet-gerichte) reclame te maken binnen onze diensten
 • om u advertenties voor onze diensten op andere websites of apps te tonen
 • om de effectiviteit van reclame te meten
 • om u marketingberichten te sturen, inclusief nieuwsbrieven en pushberichten, en u te informeren over nieuwe content en aanbiedingen binnen het spel
 • om nieuwe gebruikers te werven op sociale media

Preventie van fraude en illegale activiteiten

 • om fraude en illegaal gedrag binnen onze diensten te onderzoeken
 • om op de naleving van ons beleid en onze gebruiksvoorwaarden toe te zien

Naleving van onze wettelijke verplichtingen

 • om te reageren op uw verzoeken in verband met uw rechten met betrekking tot gegevens
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijv. fiscale en boekhoudkundige verplichtingen)
 • om u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring

Raadpleeg het gedeelte met specifieke informatie hieronder voor een gedetailleerdere beschrijving van de doeleinden waartoe we uw persoonlijke gegevens verwerken binnen onze diensten.

Houden wij ons bezig met profileringsactiviteiten?

We kunnen gebruik maken van volgmechanismen om uw persoonlijke gegevens te volgen voor profilerings doeleinden. Hiermee kunnen we nieuwe gebruikers vinden voor onze diensten, op basis van de informatie die we over u hebben, en ons op gebruikers richten die al geïnteresseerd waren in onze diensten op de website(s) of in apps van onze zakenpartners. U hebt het recht bezwaar te maken tegen dit type verwerking. U kunt ook op elk gewenst moment naar uw spelinstellingen gaan om uw privacykeuzes met betrekking tot dit type verwerking te bekijken en te wijzigen.

Op welke rechtsgrond verwerken we uw persoonlijke gegevens?

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven op de volgende rechtsgronden:

 • Uw toestemming: Wij verwerken uw persoonlijke gegevens als u uw toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel. Wanneer u bijvoorbeeld voor het eerst de toepassing Hotel Hideaway opent, vragen wij om uw toestemming voor de verwerking van gegevens in het kader van gepersonaliseerde advertenties, remarketing en profilering. We kunnen u ook just-in-time contextuele meldingen en toestemmings-pop-ups tonen om uw toestemming te verkrijgen voor verdere verwerkingsactiviteiten. U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, bijvoorbeeld door uw privacy-instellingen te wijzigen. Houd er rekening mee dat dit geen gevolgen heeft voor gegevens die zijn verwerkt voordat u uw toestemming intrekt.
 • Uitvoering van een contract: Wij verwerken uw persoonlijke gegevens ten behoeve van de uitvoering van een contract waarin u een van de partijen vertegenwoordigt, bijvoorbeeld wanneer dit nodig is voor het aanmaken en beheren van uw account, om uw aankopen in het spel en de bijbehorende betaling te verwerken, om de werking van het spel te ondersteunen of de verlening van gevraagde diensten te vergemakkelijken.
 • Naleving van wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn: Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit kan de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor belasting- en boekhouddoeleinden omvatten, maar is hiertoe niet beperkt.
 • Legitieme belangen: We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken voor zover de verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme belangen of die van derden, mits daarbij passende veiligheidsmaatregelen worden toegepast die uw privacy beschermen. We verwerken uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld ter verbetering van de aan u verleende diensten of om u een betere gebruikerservaring te bieden.

Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte met specifieke informatie hieronder.

Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens niet openbaren aan een partij die niet bevoegd is om deze te verwerken. Om onze diensten te beheren, delen we uw persoonlijke gegevens intern met leden van onze verantwoordelijke afdelingen en technische ondersteuning die betrokken zijn bij het spelproces en in elk geval uitsluitend indien toegang tot uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun functies.

Bovendien mogen wij uw persoonlijke gegevens alleen openbaren aan de volgende ontvangers of categorieën ontvangers, of de volgende derden toestaan uw persoonlijke gegevens te verzamelen in verband met uw gebruik van onze diensten, en uitsluitend indien nodig om te voldoen aan de hierboven vermelde doelen:

 • Externe dienstverleners: We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met externe dienstverleners die namens ons diensten verlenen, zoals klantenservice, IT-diensten, diensten voor hosting en levering van content, analysediensten voor web en sociale media, diensten voor gegevensbeheer, gebruikersmeldingen en marketingservices en diensten voor het hosten van forums. Als we uw persoonlijke gegevens delen met externe dienstverleners, hebben we de juiste overeenkomsten gesloten om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 • Betalingsproviders: Als u aankopen doet binnen de app, wordt de transactie verwerkt door een externe betalingsprovider en is het privacybeleid van de externe betalingsprovider van toepassing.

 • Externe reclamebedrijven: Met uw toestemming kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met reclamebedrijven van derden of toestaan dat reclamebedrijven van derden uw persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt. Als u ervoor kiest om helemaal geen gepersonaliseerde advertenties te ontvangen, zullen wij u nog wel advertenties tonen, maar is het mogelijk dat deze niet aansluiten bij uw interesses, daar die advertenties worden geselecteerd op inhoud en niet op gebruiker. Door op een advertentie van derden te klikken, wordt u mogelijk naar de omgeving van de externe adverteerder geleid, hierover hebben wij geen controle.

 • Sociale netwerken en verbonden externe platforms:

  Bovendien kunnen uw Facebook-ID en/of de advertentie-ID worden gedeeld met Facebook Inc. (Facebook) of Snap Inc. (Snapchat) in verband met de functies “Lookalike Audience” en “Custom Audience” van Facebook en Snapchat die we kunnen gebruiken voor onze diensten. Meer informatie over onze marketingactiviteiten vindt u in het gedeelte Specifieke informatie hieronder.

 • Bedrijven voor het werven van gebruikers: Wij verschaffen advertenties voor onze diensten aan bedrijven voor het werven van gebruikers die deze advertenties op hun websites of hun netwerken tonen. Als u op advertenties klikt die op een website van derden of een netwerk van derden worden getoond, wordt u naar de appstore geleid waar u Hotel Hideaway kunt installeren. De informatie over de installaties van Hotel Hideaway, uw land en taal, de campagne-ID, uw gebruikers-ID, en gebeurtenissen na de installatie (zoals sessietijd, bereikte niveau), inclusief eventuele aankoopgebeurtenissen en het aankoopsegment, kunnen worden gedeeld met het bedrijf voor het werven van gebruikers.

 • Rechtshandhaving, overheidsinstanties of rechtbanken: We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven in reactie op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, waaronder wetshandhaving, overheidsinstanties of rechtbanken.

 • Andere derden: We kunnen uw persoonlijke gegevens ook openbaar maken in het geval van een voorgenomen of feitelijke reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht of andere beschikking van al onze of een deel van onze activiteiten of activa (inclusief in een insolventieprocedure of soortgelijke procedure).

Raadpleeg het gedeelte met specifieke informatie hieronder voor meer informatie over de derden waarmee we uw gegevens kunnen delen. Verder kunt u de derden vinden waarmee uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld door op de volgende link te klikken:

Lijst van derden

De privacy van minderjarigen

De diensten zijn niet gericht op, noch bedoeld voor gebruik door personen onder de 17 jaar. We hebben zeer beperkte gegevensverwerkingsactiviteiten op onze service-website (bijv. ingeschakeld via het ondersteuningsaanvraagformulier). In het bijzonder worden er geen cookies of soortgelijke technologieën gebruikt op onze service-website. Bovendien is het gebruikers jonger dan 17 jaar conform onze gebruiksvoorwaarden verboden toegang te krijgen tot Hotel Hideaway en zijn de leeftijdsclassificaties ingesteld in appstores en worden deze door de appstore-provider gebruikt om onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen. Indien we ontdekken dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een gebruiker jonger dan 17 jaar, zullen we die gegevens zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat een gebruiker jonger is dan 17 jaar, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam op Hideaway Support.

Waar worden mijn persoonlijke gegevens verwerkt?

Over het algemeen worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen op servers binnen de Europese Unie (EU)/de Europese Economische Ruimte (EER). Uw persoonlijke gegevens kunnen echter ook buiten de EU/EER worden gedeeld. Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer deze naar buiten de EU/EER worden overgedragen, met inbegrip van de uitvoering van de standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie (ook wel Modelclausules genoemd) om uw persoonsgegevens te beschermen. Indien de ontvanger een Amerikaans bedrijf is dat is gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield, is de gegevensoverdracht mogelijk ook gebaseerd op de EU-US Privacy Shield.

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoelde, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik. We werken onze beveiligingsnormen voortdurend bij en testen deze. Daarnaast nemen we redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat derden aan wie we uw persoonlijke gegevens overdragen, persoonlijke gegevens afdoende beschermen.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Daarna verwijderen of anonimiseren we uw persoonlijke gegevens. Kijk hieronder voor specifieke informatie over hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren. Meer informatie over hoe lang uw persoonlijke gegevens door onze servicepartners worden opgeslagen, vindt u in de desbetreffende lijst met derden die u hier vindt.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?

Voor zover toegestaan volgens toepasselijke wetten en voorschriften op het gebied van gegevensbescherming, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Toegang tot de persoonlijke gegevens die we over u hebben, waaronder informatie zoals bijvoorbeeld de bron en de categorieën van de gegevens, de doeleinden van de verwerking, de ontvangers (of categorieën daarvan) en de respectieve bewaarperiode.
 • Verzoeken om bijwerken of correctie van uw persoonlijke gegevens zodat deze altijd nauwkeurig zijn.
 • Ontvangen van uw persoonlijke gegevens in een gestructureerde, veelgebruikte en machinaal leesbare indeling, inclusief het recht om uw persoonlijke gegevens naar een andere controller te verzenden.
 • Verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens als u denkt dat deze niet meer nodig zijn voor de hierboven aangegeven doeleinden. Als u een serviceaccount hebt aangemaakt, kunt u uw account op elk gewenst moment verwijderen met de optie “Account verwijderen” in uw profiel of door een verzoek tot verwijdering in te dienen. Om dit verzoek in te dienen, neemt u contact op met ons ondersteuningsteam op Hideaway Support of onze Data Protection Officer.
 • Beperken van de verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer u de nauwkeurigheid van uw persoonlijke gegevens hebt betwist, gedurende de periode waarin wij de nauwkeurigheid kunnen controleren.
 • Intrekken van uw toestemming op elk gewenst moment als uw persoonlijke gegevens met uw toestemming worden verwerkt. Houd er rekening mee dat dit geen invloed heeft op de op grond van toestemming verwerkte gegevens voordat deze wordt ingetrokken.

Recht op bezwaar

In het geval dat en voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van legitieme belangen, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking op specifieke gronden die verband houden met uw specifieke situatie. In dat geval zullen we uw persoonlijke gegevens niet meer verwerken tenzij we dwingende legitieme gronden hebben voor de verwerkingen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor het opstellen, uitvoeren of verdedigen van rechtsvorderingen.

U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor het direct-marketingdoeleinden (inclusief profilering). In dat geval stoppen we met het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

U kunt deze rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar de onderstaande contactgegevens, onder vermelding van uw naam, uw e-mailadres en een beschrijving van uw verzoek.

Als u van mening bent dat wij niet hebben voldaan aan onze verplichtingen uit hoofde van toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij een bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming, bijvoorbeeld de Autoriteit persoonsgegevens in Nederland.

Contact met ons opnemen

Neem contact op met onze Data Protection Officer als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over het gebruik van uw persoonlijke gegevens:

dpo@azerion.com

Hoe vaak werken we deze privacyverklaring bij?

We herzien deze privacyverklaring regelmatig. Als er een belangrijke wijziging is die van invloed is op de verwerking van uw persoonlijke gegevens, zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen, mits wij uw e-mailadres hebben. Als we uw e-mailadres niet hebben, bijvoorbeeld omdat u geen account hebt aangemaakt, zullen we u op de hoogte stellen via een banner op onze service-website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op:

Versie: Voor het laatst bijgewerkt:
1.0 14.06.2021

SPECIFIEKE INFORMATIE OVER DIENSTEN

In dit gedeelte van onze privacyverklaring vindt u specifieke informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. Algemene informatie over gegevensprocessen die van toepassing zijn vindt u hierboven.

Hosting en levering van content: 

Hotel Hideaway wordt gehost door externe bedrijven die webservers en webcontent verschaffen. Telkens wanneer u een verzoek indient, bijvoorbeeld door op een link op ons platform te klikken, worden de gegevens waardoor dit verzoek mogelijk is (bijv. apparaatinformatie en informatie over de gevraagde content) en online identificatiecodes (uw IP-adres) naar de externe servers verzonden. Deze gegevens worden gebruikt om de content die u hebt aangevraagd sneller weer te geven. Wij verwerken deze gegevens op grond van ons legitieme belang, om onze diensten te verlenen en te verbeteren en om de functionaliteit ervan te garanderen.

Aanmaken/beheren van uw account:

Om Hotel Hideaway te kunnen spelen, moet u een account aanmaken. We slaan uw accountgegevens (uw aanmeldgegevens, uw account-ID, uw avatar en avatarnaam) op zodat u zich op verschillende apparaten kunt aanmelden en kunt socialiseren en communiceren met de andere spelers op grond van de uitvoering van een contract. Bovendien slaan we de voortgang van uw avatar, uw virtuele activa (kamers, kleding, meubilair) en uw vriendenlijst in uw account op om de multiplayer/online game te laten werken.

Als u er bijv. voor kiest uw Facebook-, Google-, Apple- of Huawei-account te koppelen, sturen we de informatie die u wilt gebruiken om u aan te melden bij Hotel Hideaway met uw aanmeldgegevens naar het externe platform (bijv. Facebook, Google, Apple of Huawei) en ontvangen we een verificatietoken van hen. Deze informatie wordt gedurende de levensduur van uw account opgeslagen om ervoor te zorgen dat uw Hotel Hideaway-account verbonden is met het externe platform en dat u zich kunt aanmelden met uw aanmeldgegevens.

Uw accountgegevens worden verzameld en opgeslagen zolang uw account bestaat, op grond van de uitvoering van een contract. U kunt uw Hotel Hideaway-account op elk gewenst moment verwijderen, bijvoorbeeld door een verzoek tot verwijdering in te dienen bij ons ondersteuningsteam met behulp van de functie “Account verwijderen” in het spel, met behulp van de contactfunctie op onze service-website of door contact op te nemen met onze Data Protection Officer.

Advertenties van derden in ons spel:

In Hotel Hideaway laten we reclame zien van verschillende reclamebedrijven. Deze advertenties kunnen gepersonaliseerde of niet-gepersonaliseerde advertenties met betrekking tot inhoud zijn. Om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en alleen als u daarvoor toestemming hebt verleend, gebruiken we een SDK voor advertenties van Google LLC (Google) in ons spel waarmee Google en externe reclamebedrijven uw persoonlijke gegevens kunnen verzamelen. De verzamelde gegevens omvatten uw apparaatgegevens, zoals IP-adres en apparaat-ID’s, uw locatiegegevens, uw spelactiviteit (zoals aankoopgebeurtenissen en uw spelsessies), informatie over het tonen van advertenties en uw interactie hiermee.

U kunt uw privacyvoorkeuren op elk gewenst moment aanpassen in uw spelinstellingen. Als u ervoor kiest om helemaal geen gepersonaliseerde advertenties te ontvangen, zullen wij u nog wel advertenties tonen, maar is het mogelijk dat deze niet aansluiten bij uw interesses, daar die advertenties worden geselecteerd op inhoud en niet op gebruiker.

Voor sommige advertenties die in Hotel Hideaway worden getoond, kunt u virtueel geld verdienen als u de advertentie bekijkt (“beloonde advertentie”). Om de virtuele valuta aan uw account toe te voegen, verwerken we de volgende persoonlijke gegevens: uw apparaattype, de taal van het apparaat en het land.

Dit proces geschiedt op grond van onze legitieme belangen en die van externe reclamebedrijven, om u aan te moedigen de advertentie te bekijken en geld uit te geven aan het product dat in de advertentie wordt getoond.

Gegevensbeheerplatform:

Op basis van uw toestemming die u hebt verleend voor het “Profileren”, maken we gebruikerssegmenten aan en gebruiken we deze gebruikerssegmenten voor het werven van nieuwe gebruikers. De gebruikerssegmenten worden aangemaakt op basis van uw gedrag tijdens het spel (zoals uw aankopen in het spel, het niveau dat u in het spel hebt bereikt) en door het bestedingsgedrag voor elk segment te bepalen. Hiertoe worden uw persoonlijke gegevens, inclusief uw gedrag tijdens het spel, uw land, speltaal, aankoopsegmentatie, het hoogste prijsniveau dat u ooit in Hotel Hideaway hebt betaald en de advertentie-ID verzameld en verzonden naar een serviceprovider voor gegevensbeheer.

Aanbiedingen tijdens het spel:

We verwerken ook uw persoonlijke gegevens om u via pushberichten te informeren over onze aanbiedingen tijdens het spel. Verschillende items in het spel worden aangeboden aan verschillende gebruikerssegmenten. Ten behoeve hiervan verwerken we de volgende informatie: het niveau van uw avatar, de duurste gekochte IAP in de afgelopen 30 dagen, uw totale omzet in de afgelopen 30 dagen, uw land, taalinstelling van het spel, informatie over items in het spel die u reeds bezit, of u een specifieke aanbieding hebt gekocht vóór de huidige aanbieding, of u een specifieke IAP hebt gekocht, de leeftijd van de account, het geslacht van de avatar, het saldo van valuta en de diamantbalans. Deze informatie wordt verzameld om te analyseren of specifieke aanbiedingen in het spel met name relevant zijn voor bepaalde gebruikerssegmenten en wordt gedurende drie jaar bewaard. In deze context analyseren we alleen gegevens in een geaggregeerd formulier, zonder specifiek naar u te verwijzen. Op basis van uw gegevens kunt u in een specifiek gebruikerssegment terechtkomen en daardoor aanbiedingen tijdens het spel ontvangen die voor u relevant zijn.

Dit proces geschiedt op grond van onze legitieme belangen. U kunt de pushberichten op elk gewenst moment uitschakelen in de instellingen van uw telefoon.

Nieuwe gebruikers werven, remarketing en volgen van campagnes:

 • Nieuwe gebruikers werven: Om nieuwe gebruikers te werven, maken we advertenties (banners/video’s) voor Hotel Hideaway en geven we onze advertenties aan externe bedrijven voor het werven van gebruikers die onze advertenties tonen in hun apps of op hun websites. Als u op de banner/video klikt die op een app of website van derden wordt getoond, wordt u naar de appstores (Google of Apple) geleid waar u Hotel Hideaway kunt installeren. De informatie waarop u hebt geklikt/de advertentie die u hebt bekeken (campagne-informatie) wordt verzonden van de bedrijven voor het werven van gebruikers naar een provider van een toewijzingsplatform (Appsflyer) en wordt vervolgens door Appsflyer doorgegeven aan de appstore. Als u Hotel Hideaway installeert, wordt de campagne-informatie ook van de appstore aan ons doorgegeven en verwerkt om de effectiviteit van onze advertenties te meten. Wanneer u Hotel Hideaway begint te spelen, verzamelen en delen wij uw apparaat-ID, uw IP-adres en andere online identificatiecodes en verzenden wij gebeurtenissen na de installatie (zoals accountregistratie, aanmelding, voltooiing van tutorials, stijging van niveau, aankopen tijdens het spel) hetzij via de SDK van Appsflyer of rechtstreeks met de bedrijven voor werving van gebruikers, waardoor deze hun diensten kunnen optimaliseren.

  De beschreven gegevensverwerkingsactiviteiten helpen ons om onze campagnes te volgen en te optimaliseren en om onze partners voor het werven van gebruikers te belonen en geschieden op grond van onze legitieme belangen en die van de bedrijven voor het werven van gebruikers.

  Bovendien gebruiken we de functie “Lookalike Audience” van Snapchat om nieuwe gebruikers te vinden. We selecteren de segmenten die zijn aangemaakt via de gegevensbeheerdienst en die een geschikt uitgavenpatroon hebben en geven we een lijst met IDFA’s van die gesegmenteerde gebruikers aan Snapchat, opdat Snapchat kan zoeken naar een “Lookalike Audience”. Snapchat verwerkt deze informatie om de Snapchat-profielen van de betreffende gebruikers te controleren op gemeenschappelijke kenmerken van deze gebruikers (bijvoorbeeld hobby’s of de locatie van de gebruiker, met behulp van gegevens die alleen beschikbaar zijn voor Snapchat en die niet met ons worden gedeeld) en om soortgelijke nieuwe gebruikers (‘lookalikes’) te vinden, die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in ons spel. Deze soortgelijke gebruikers tonen we advertenties (banners/video’s) voor Hotel Hideaway om hen aan te moedigen om op de advertenties te klikken en Hotel Hideaway te installeren in de appstore. We delen gegevens met Snapchat op grond van onze legitieme belangen.

 • Remarketing: We gebruiken de functie “Customer Audience” van Facebook om onze bestaande gebruikers opnieuw te bereiken. De aangepaste doelgroepen worden door Facebook aangemaakt op basis van de door ons geselecteerde criteria voor app-activiteit (bijv. “gebruikers die de app in de afgelopen 30 dagen hebben geopend” of “gebruikers die een aankoop hebben gedaan in de afgelopen 90 dagen”). Om u op Facebook te vinden en u advertenties op basis van de vastgestelde doelgroepcriteria voor Hotel Hideaway te laten zien, wordt de volgende informatie naar Facebook verzonden via de Facebook-SDK die is geïntegreerd in de Hotel Hideaway-app: advertentie-ID’s (IDFA/GAID), uw Facebook-ID, installatie van de app, starten van de app, loggegevens (SDK laden, SDK-prestaties), foutinformatie, fraude- of misbruikgegevens. Dit proces is alleen mogelijk als u bent aangemeld via uw Facebook-account en geschiedt op grond van onze legitieme belangen.

 • Volgen van campagnes en fraudepreventie: Om de effectiviteit van onze reclame te analyseren, verwerken we campagnegegevens die we van onze partners voor het werven van gebruikers ontvangen in verband met de werving van nieuwe gebruikers en de remarketing van bestaande gebruikers (aantal bezoeken, klikken en installaties, campagne-ID) samen met analyserapporten over het gebruik van het spel. De campagnegegevens die wij van onze partners voor werving ontvangen, worden gedurende 3 jaar in onze systemen opgeslagen. De beschreven activiteiten op het gebied van gegevensverwerking helpen ons fraude te voorkomen, onze campagnes te volgen en te optimaliseren en onze partners voor het werven van gebruikers te belonen.

Analyse:

Wij gebruiken interne en externe analysediensten om te begrijpen welke functies en advertenties u op prijs stelt in Hotel Hideaway en hoe u deze gebruikt of hiermee omgaat. De analysegegevens helpen ons om het spel voor u te verbeteren, nieuwe items te ontwikkelen, crashes en problemen in het spel op te sporen en reclamebedrijven van derden te helpen de effectiviteit van hun campagnes in Hotel Hideaway te meten en te verbeteren. Hiertoe verwerken we/stellen we reclamebedrijven van derden in staat om de volgende persoonlijke gegevens te verwerken: uw apparaat-ID (IDFA en GAID), uw gedrag tijdens het spel (inclusief aankopen tijdens het spel), gebruikerssegmenten in het spel, uw locatiegegevens (land en plaats), uw taal, de campagne-ID, uw avatar en account-ID, uw interne apparaat-ID en uw IP-adres. We bewaren de (gepersonaliseerde) analysegegevens gedurende drie jaar.

Wij verwerken deze informatie op grond van onze legitieme belangen.

Klantenservice:

Als u contact met ons opneemt voor ondersteuning verwerkt een extern klantenservicebedrijf uw e-mailadres en/of uw naam (optioneel) en de inhoud van uw verzoek. Om u ondersteuning te bieden, worden deze gegevens samen met uw apparaatgegevens (model, besturingssysteem, speltaal, provider), de gebruikers-ID, het gebruikerssegment en de laatste stappen in het spel verwerkt. De verzoekgeschiedenis wordt gedurende de levensduur van uw account opgeslagen om op basis van uw eerdere verzoek de afhandeling van nieuwe verzoeken mogelijk te maken en onze diensten te verbeteren.

Wij verwerken deze gegevens op grond van de uitvoering van een contract, voor zover de informatie nodig is om aan uw verzoek te voldoen. Uw verzoekgeschiedenis wordt voortdurend opgeslagen op grond van ons legitieme belang om onze diensten te verbeteren.

Betalingen:

Als u aankopen doet via de app, wordt u naar een externe betalingsprovider geleid voor de verwerking van uw betaling. Als u hiervoor Google Pay gebruikt, worden de product-ID, een aankooptoken en de toepassingsnaam naar Google verzonden. Als u Apple Pay gebruikt, wordt er een aankoopbewijs naar Apple verzonden. Als u Huawei gebruikt, worden de winkelnaam (“Sulake Oy”), product-ID en verzoek-ID gedeeld met Huawei.

De transacties worden verwerkt door de externe betalingsprovider. Hoewel we geen financiële gegevens (zoals uw bankrekeningnummer) verzamelen en ontvangen, verzamelen we of ontvangen we mogelijk de volgende informatie met betrekking tot uw transactie van externe betalingsproviders: het gekochte item en bedrag, de valuta, uw land, uw IP-adres, apparaatgegevens (gebruikersagent), tijdstempel, bezochte URL, betalings-/transactie-ID en de status van uw betaling. We bewaren deze informatie gedurende ten minste 7 jaar of gedurende de levensduur van uw account in het geval dat uw account blijft bestaan na het verstrijken van deze 7 jaar.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in verband met uw betalingen op grond van de uitvoering van een contract om uw aankoop tijdens het spel te vergemakkelijken.

Chats:

Als u de chatfunctie in ons spel gebruikt, wordt uw bericht verwerkt in combinatie met uw gebruikers-ID en uw avatar, de tijdstempel, ontvangers van uw bericht of chatroom-ID (als u uw bericht in een openbare chatroom plaatst). Uw berichten in openbare chatrooms worden gedurende zes maanden bewaard, uw privéberichten worden 60 dagen (gelezen berichten) of één jaar (ongelezen berichten) bewaard. Dit proces geschiedt op grond van de uitvoering van een contract.

De inhoud van uw berichten wordt ook verwerkt door een externe dienst voor content moderation om aanstootgevende taal of schendingen van onze voorwaarden te detecteren en te filteren en om automatische sancties (tijdelijk dempen) aan overtreders op te leggen. Dit proces geschiedt op grond van onze legitieme belangen.

Houd er rekening mee dat wanneer u de chatfunctie gebruikt, de informatie die u bekendmaakt, kan worden gelezen, gekopieerd, verzameld of gebruikt door andere gebruikers. Deel nooit informatie of persoonlijke gegevens die schadelijk zijn voor uzelf of anderen.

Registratie van alle activiteiten in het spel:

Om u te helpen bij eventuele problemen die u met ons spel hebt, om te begrijpen hoe onze software werkt en om fraude en illegaal gedrag in ons spel te onderzoeken, verzamelen en bewaren we alle stappen die u neemt binnen Hotel Hideaway, samen met de volgende informatie: uw account-ID, uw IP-adres, apparaatgegevens (gebruikersagent of mobiele-apparaatgegevens), IDFA (mobiele advertentie-ID) in onze registers. Deze worden na 60 dagen verwijderd.

Dit proces geschiedt op grond van onze legitieme belangen.

Derden:

Als u hier klikt, ziet u een overzicht van de derden waarmee we uw persoonlijke gegevens kunnen delen of die uw persoonlijke gegevens met ons kunnen delen.